Възможно ли е Исус да не е умрял, а само да е припаднал, като по късно се е възстановил от Своите рани?

Вижте тази страница на: англичаните (English)
Artist's conception - Jesus being nailed to the cross by soliders.
Artist's conception - Jesus being nailed to the cross by soliders.

Разпъването на кръст е било едно мъчително преживяване - и наистина, тези две думи са тясно свързани. Смъртта, причинена от разпятие, е многостранна и мъчителна! Тя включва задушаване, дехидрация и конжестивно спиране на сърцето. [1]

Това, че Исус би могъл да издържи такава агония на римския кръст и да изкуцука от гроба със Свои сили, е достатъчно неправдоподобно! Това, че Неговата разранена външност е могла да бъде скрита, за да може да измами отчаяните ученици, че Той е “Възкръсналият Господ на живота” и победител над смъртта, е абсурдно! Човек в такова състояние едва ли би вдъхновил своите ученици. Исус би бил обявен за измамник. Само свръхестествено възкръсналият Исус е могъл да излекува разбитите сърца на Своите последователи.

Artist Caravaggio's conception of the scene when Christ's body was removed from the crossРимските войници провъзгласили, че Исус е мъртъв и Той е бил мъртъв. Сместа от кръв и вода, която потекла от страничната Му рана, е ясно свидетелство за смъртта. Ако писателите на Евангелието са били склонни към преувеличаване, те биха били възпрети от факта, че доста хора, все още живи, са били свидетели на събитията, за които те пишели. Много от тях били врагове. Ако учениците са прибавили неверни неща или преувеличения, те биха се изправили пред хора, знаещи истината. Някои днес наивно предполагат, че първи век е бил време на детска доверчивост - че хората тогава са били готови да нарекат суперестествени всички необичайни явления. Но това е несправедлив начин да се опише онова време. Йерусалим е бил един от търговските центрове в света. Образовани хора са четели Аристотел повече от три века. Епикурейството е било преобладаващата философия на деня ( яж, пий и се весели, защото утре ще умреш). Много хора в гръцкия и римския свят едва разпознавали съществуването на истинския Бог и се отнасяли крайно презрително към идеята, че този Бог се меси в живота им. Евреите също били скептични и разумни хора и били погълнали римските философски идеи. (Те били част от римския свят с римски закони и съдилища).

Шест Скептични Възражения, Които Най-често Се Отправят От Критиците На Христовото Възкресение

  1. Възкресението на Христос е мит, а не историческа реалност.

  2. Разказите за Възкресението са пълни с противоречия.

  3. Чудесата са невъзможни.

  4. Тялото е било откраднато.

  5. Исус само припаднал, а после се възстановил от раните си.

  6. На свидетелите просто “им се привиждали неща”.

Библиографска справка и обяснителни бележки

  1. Уилям Едуардс (William Edwards, M.D., et.al.,) “Относно физическата смърт на Исус Христос”, списание на Американските медицински сдружения, 26 март 1986 г, стр. 1455-1463.

Автор: Rev. Gary W. Jensen, M. Div. Editor: Paul S. Taylor, Films for Christ. Материалът е осигурен от Films for Christ.

Авторски права © 1998, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright”, щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY