“Чудесата не са възможни” - смятат някои. Вярно ли е това?

Veja esta página em: English
Loaves and fishes

Успехът на съвременната наука да описва света с езика на космическата регулярност, кара някои хора да считат чудесата за старомодна и невъзможна концепция. Това не е научно заключение, а е едно неоснователно философско предположение. Философията не може догматично да отрече чудесата, без да докаже, че нищо не съществува реално извън природата.

Веднъж вече след като съществуването на Бог е взето за възможно, (а тук можете да намерите изобилен материал, доказващ това), чудесата не могат да се отричат съвсем безотговорно. Дали едно чудо е извършено или не, се превръща в исторически въпрос, който изисква съответното проучване.[1]

ШЕСТ СКЕПТИЧНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, КОИТО НАЙ-ЧЕСТО СЕ ОТПРАВЯТ ОТ КРИТИЦИТЕ НА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

  1. Възкресението на Христос е мит, а не историческа реалност.

  2. Разказите за Възкресението са пълни с противоречия.

  3. Чудесата не са възможни.

  4. Тялото е било откраднато.

  5. Исус само припаднал, а после се възстановил от раните си.

  6. На свидетелите просто “им се привиждали неща”.

Библиографска справка и обяснителни бележки:

  1. C.S.Lewis, Miracles (New York: Macmillan, 1960). Дори философът-атеист Антъни Флу (Anthony Flew) счита, че възраженията на Дейвид Хюм (David Hume) относно чудесата, имат “голяма слабост”. [ Garry R. Habermas и Anthony G.N. Flew, “Исус възкръснал ли е от смъртта?” - целият ръкопис, Terry L. Miethe, editor (San Francisco: Harper and Row, 1987) стр. 34]

Автор: Rev. Gary W. Jensen, M. Div. Editor: Paul S. Taylor, Films for Christ. Материалът е осигурен от Films for Christ.

Авторски права © 1998, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright”, щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY