Някои твърдят, че свидетелите на Христовото възкресение са халюцинирали или са били изпаднали в масова истерия. Възможно ли е това?

Veja esta página em: English
Artist's conception of the arisen Jesus

По един въпрос всички учени са съгласни, а именно че първите ученици са били напълно убедени, че са видели възкръсналия Христос.[1]

Християнското евангелско послание за смъртта и възкресението на Исус лъха от абсолютно всеки Новозаветен документ. Истинският въпрос е: “Как ние си обясняваме тяхната очевидна убеденост? Халюцинирали ли са свидетелите на възкресението?” На пръв поглед това звучи правдоподобно, но много фактори отричат такова твърдение.[2] Ето някои от тях:

 1. Огромният брой свидетели (стотици) (I Кор.15:5-8)…

 2. Свидетелите на възкресението са били различни по характер личности (напр. Йоан 20 - Петър, Тома, двете Марии и т.н) и това отхвърля теорията за халюцинации, тъй като според самото им определение халюцинациите не са нещо, което много и различни по характер хора преживяват заедно и едновременно.

 3. Няма видение, което да се появява на тълпа от хора. То обикновено се преживява от един човек, който очаква това видение и е в силно възбудено емоционално състояние. Както пише в Библията, никой от учениците на Исус не е очаквал Той да възкръсне. Лука казва, че когато Исус се е появил на учениците си, “Те се стреснаха и уплашиха, като мислеха, че виждат дух” (Лука 24:37).

 4. Объркване на самоличност също не може да бъде убедително обяснение. Със сигурност учениците биха разпознали човека, с който са били всеки ден в продължение на повече от 3 години.

 5. Съществената, постоянната и положителната промяна в начина на живот на много новоповярвали отхвърля теорията за халюцинация. Еврейският учен д-р П. Липиде пише:

  “Една уплашена група от апостоли изведнъж за една нощ била променена в самоуверени мисионери……В подобен случай никакви видения или халюцинации не са достатъчни, за да обяснят такава драстична промяна.” [3]

  Въпреки че Липиде е ортодоксален еврейски равин, който не приема Исус за Месията, той признава неизбежното доказателство, че Исус е възкръснал от мъртвите.

ШЕСТ СКЕПТИЧНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, КОИТО НАЙ-ЧЕСТО СЕ ОТПРАВЯТ ОТ КРИТИЦИТЕ НА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

 1. Възкресението на Христос е мит, а не историческа реалност.

 2. Разказите за Възкресението са пълни с противоречия.

 3. Чудесата не са възможни.

 4. Тялото е било откраднато.

 5. Исус само припаднал, а после се възстановил от раните си.

 6. На свидетелите просто “им се привиждали неща”.

Библиографска справка и обяснителни бележки:

 1. Прочутият оксфордски историк-класик Майкъл Грант заявява: “Има доказателства, че някои хора са били абсолютно убедени, че Исус е възкръснал” [ Michael Grant, Jesus: An Historian’s Review of the Gospels (Scribner’s, 1977), p.176]. Дори историкът-скептик Рудолф Бултман (Rudolf Bultmann) признава, че учениците са били абсолютно убедени, че възкресението е било факт. Kerygma and Myth, Vol. I, (SPCK, 1953), p.42. Дори ревностният скептик Джон Шелби Спонт признава: “Промяната в учениците е била неизмерима и реална, дори ако причината за тази промяна е спорна. Това е част от експлозията на сила през първи век, която не може да се отрече от нито един историк.” [John Shelby Spong, Resurrection: Myth or Reality? (San Francisco: Harper San Francisco, 1994), p. 26] [up]

 2. Peter Kreeft and Ronald Tacelli, Handbook of Christian Apologetics (Downer’s Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1994) p. 186 f. Тази книга цитира 14 фатални недостатъци в теорията за халюцинациите. “Апологетика” не означава “извинение”, а даване на разумна защита (“apologia”) на християнството. (ІI Петър 3:15) [up]

 3. Pinchas Lipide, The Resurrection of Jesus: A Jewish Perspective (Fortress Press, 1988), p. 125. [up]

Автор: Rev. Gary W. Jensen, M. Div. Editor: Paul S. Taylor, Films for Christ. Материалът е осигурен от Films for Christ.

Авторски права © 1998, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright”, щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Jesus Christ: His Identity, Life, Death & Resurrection Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY