Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

“Wonderen bestaan niet,” zeggen sommigen. Is dat waar?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans

Loaves and fishes

Het succes van de moderne wetenschap om de wereld te beschrijven in termen van kosmische wetmatigheden heeft geleid tot het elimineren van wonderen alsof wonderen uit te tijd zouden zijn. Dit is gewoon een filosofische aanname zonder bewijsgrond en niet een wetenschappelijke conclusie. De filosofie kan nooit door middel van dogma's vaststellen of wonderen wel of niet bestaan zonder eerst het bewijs te leveren dat er geen werkelijkheid is buiten de natuur.

Wanneer men toegeeft, dat het bestaan van God mogelijk is (en daar is overvloedig bewijs voor te vinden op deze site), kan men niet meer ontkennen dat wonderen bestaan. Wel kan men stellen, dat alles wat men een wonder noemt eerst onderzocht moet worden.[1]

ZES SKEPTISCHE TEGENWERPINGEN die meestal geopperd worden door critici die ook de opstanding loochenen…

  1. Christus' opstanding is een mythe, niet een waargebeurd feit.

  2. De opstandingsverhalen staan vol tegenstrijdigheden.

  3. Wonderen bestaan niet.

  4. Het lichaam werd gestolen.

  5. Jezus is gewoon flauwgevallen en daarna weer hersteld van zijn wonden.

  6. De getuigen zagen dingen die er niet waren.

REFERENTIES EN VOETNOTEN

  1. C.S. Lewis, Miracles (New York: Macmillan, 1960). Zelfs de atheistische filosoof Anthony Flew geeft toe, dat David Hume's afwijzing van wonderen op veel punten “grote zwakheden” vertoont. [Anthony Flew in Gary R. Habermas and Anthony G.N. Flew, Is Jezus werkelijk uit de dood opgestaan?—het gehele transcript, Terry L. Miethe, uitgever (San Francisco: Harper & Row, 1987), p. 34.]

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om een donatie te geven om ons te helpen de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende site, die beschikbaar is voor u en uw gezin. Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Auteur: Rev. Gary W. Jensen, M.Div. Uitgever: Paul S. Taylor, Christian Answers. Provided by Films for Christ.

Translated by: Josine

Copyright © 1998, 2003, behalve als aangegeven op bijgaande - “Usage and Copyright” bladzijde, die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijden te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids