Waarom moeten we de bijbel chronologisch aanbieden? Welke bronnen beveelt u ons aan?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Clock faces (Photo copyrighted).

Jezus Christus deed het ongeveer 2000 jaar geleden toen hij met twee discipelen onderweg was naar Emmaus (Lucas 24:27). De laatste decennia deed New Tribes Mission het onder onbereikte stammen met geweldig goede resultaten. In de afgelopen jaren heeft de video God’s Story voor een doorbraak gezorgd. Die is al in vele talen vertaald en er zullen er nog meer volgen. Mars Hill Productions is onlangs naar buiten gekomen met een video die Hope heet en die film wordt al gebruikt. Waar hebben we het over? Een chronologische benadering om de bijbel te onderwijzen in chronologische volgorde, het verhaal wat God ons wil vertellen over zichzelf en ons zoals het opgeschreven staat in—de bijbel!

Terwijl het zeker geen nieuw concept is, realiseren christenen wereldwijd zich hoe effectief chronologisch onderwijs van de bijbel kan zijn. Er is nu een prachtig nieuw boek verkrijgbaar met de titel: De vreemdeling op de weg naar Emmaus, van GoodSeed International (voorheen New Tribes zendingswerkers) Dit geeft een geweldig fijne methode in illustraties en eenvoudige presentaties die iedereen kan gebruiken. Je behoeft geen begaafde redenaar te zijn om met je buren samen dit boek door te nemen en dat is de schoonheid van deze bron.

Jammer genoeg horen de meeste mensen slechts kleine stukjes uit de bijbel en ze begrijpen nooit echt hoe alles in elkaar past. Geen wonder dat zovelen niet precies weten wat de bijbel en het evangelie nou precies inhouden en wat het allemaal betekent. Ze hebben nooit het hele verhaal gehoord vanaf het begin in de juiste volgorde.

Paul Humphreys van GoodSeed zegt:

Ër wordt vandaag de dag wat afgepraat in kerkelijke kringen over hoe weinig mensen van de bijbel weten… Bijbelse anafabetisme is geen nieuwe trend. Dat bestaat al lang. De onderliggende oorzaak wordt verklaard door de apostel Paulus (Romeinen 1:18-32)… Het lijkt bijna onmogelijk om een juist begrip te krijgen van God, laat staan van bepaalde fundamentele bijbelse verhalen. Het bijbelse analfabetisme zou moeten beginnen met een Godsbegrip en waar men staat in relatie tot zijn Schepper-Eigenaar en de waarheden die zijn neergelegd in de bladzijden van het Oude Testament. Men moet deze dingen weten voordat we op de juiste manier kunnen reageren op het volbrachte werk van Jezus Christus op Golgotha. (Quote uit GoodSeed Gleanings, No. 6, Sept. 2000)

Werkt deze methode? Ja, de resultaten zijn geweldig! Het maakte verschil van dag en nacht voor de New Tribes Mission. Ze hebben deze methode enthousiast aangenomen in hun bediening. Het succes verspreidt zich ook over andere zendingswerken, kerken en evangelistenarbeid.

Een kerk die ik ken gebruikt deze methode in een cursus voor alle nieuwe Christenen en nog niet gelovenden. Kleinschalig, met een regelmaat van verschillende keren per jaar, vertonen ze de the God’s Story: From Creation to Eternity video, een 80 minuten durende chronologische samenvatting van de bijbel van Genesis tot Jezus Christus. De band kan gesplitst worden in meerdere kortere tracks. Daarbij leest de groep in het boek The Stranger on the Road to Emmaus. Deze krachtige combinatie is erg effectief gebleken om zoekenden te brengen tot een reddinggevende kennis van Christus en het voorziet in antwoorden op vragen, die ze hadden over God, Jezus en de zonde der mensheid.

Evangelisten, die de Jezusfilm vertoonden hebben meer succes als ze eerst de video God’s Story vertoonden. Waarom werkt dit zoveel beter? De apostels Petrus en Paulus begrepen dat lang geleden wel. Het is zoiets als evangeliseren onder de joden of onder Grieken. (de niet-joden) Toen de apostelen het evangelie verkondigden aan de Joden, konden ze beginnen met een presentatie van het bewijs dat Jezus de Messias was. Maar het verhaal van Christus leek in de oren van de Grieken dwaasheid. Waarom? Ze hadden geen fundamenteel inzicht in wie God was, waar de wereld door ontstaan was, zonde, dood en Gods plan met de wereld. Dat is waarom Paulus in Rome op de heuvel van de god Mars bij het begin begon toen hij het evangelie verkondigde.

Als je serieus bezig bent om het evangelie te brengen aan hen die nog geen helder beeld hebben van de bijbel en redding, dan recommanderen we ten zeerste chronologisch lesgeven uit de bijbel aan, gebruik makend van deze schitterende hulpmiddelen. Daarom gebruiken wijzelf ook deze methode en we stellen die bronnen beschikbaar in onze bediening. We geven ook een multimedia, chronologische opsomming van de Bijbel on-line in meerdere talen.

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven voor het betalen van de kosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor u en uw gezin! ]

Translated by: Josine

Auteur: Paul S. Taylor of Films for Christ

Copyright © 2001, Films for Christ, alle rechten voorbehouden – behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY