Kid Explorers navigation bar

Adam. Copyright, The God's Story Project.
Ontdek verbazingwekkende feiten over…

Het meest verbazingwekkende boek! Niet is hiermee te vergelijken.

De verbazingwkkende eerste mens! - Waar leek hij eigenlijk op? Lees wat hem in veel opzichten zo uniek maakte!

Het is bewezen dat de muren van Jericho werkelijk vielen!
Lees de verbazingwekkende feiten!

Verbazingwekkende insecten van het regenwoud! (Mieren / Vlinders / Bijen en de Bijbel)

De grootste ogen van alle landzoogdierenl

De ongelofelijke luiaard!

Photo copyrighted.
Heteluchtballonnen gaan waar de wind hen heen leidt.

Hoe is de wind als de Heilige Geest?

Zie deze bladzijde in het: Engels (English)

Deze vraag doet ons denken aan Joh. 3:8:

Photo copyrighted.

De wind blaast waarheen hij wil.

Men hoort zijn geluid, maar weet niet vanwaar hij komt of waar hij heen gaat.

Zo is ieder die geboren is uit de Geest.

Het woord Geest betekent zowel in het Grieks als in het Hebreeuws “adem” of “wind.” Zowel adem als wind zijn geëigende woorden voor de Heilige Geest.

Laten we eens kijken naar een paar eigenschappen van wind.

Photo copyrighted.
Esdoorns hebben wind nodig om hun zaden naar andere plaatsen te brengen, waar er weer nieuwe bomen kunnen ontstaan.
  1. Wind is lucht die beweegt en deze frisse lucht is voortdurend nodig voor leven. Zelfs zaden hebben wind nodig voor verspreiding en voortplanting. Zo is de Heilige Geest de werkzame kracht van God, nodig voor alles wat leeft.

  2. Wind heeft geen materiële vorm. Hij is onzichtbaar; we kunnen niet zien waar hij vandaan komt en ook niet waar hij naar toe gaat. Hij is mysterieus, een ongeziene kracht. Toch kun je zijn tegenwoordigheid ervaren aan de effecten.

    Precies zo kan de onzichtbare Heilige Geest ervaren worden op een verfrissende manier. De functie van de Geest wordt openbaar in in het werk, dat Hij in mensen doet, door ze te veranderen, te heiligen, te bemoedigen en te leren.

  3. Photo copyrighted.
  4. Wind is een sterke kracht. Hij kan niet door mensen worden tegengehouden of beheerst. Zo is het ook met de Heilige Geest, die is niet door mensen onder controle te brengen. De beweging van de Heilige Geest wil zeggen: God is aan het werk.

  5. Er zijn veel soorten wind. Het kan een gefluister zijn, dat zachtjes langs de bladeren van de bomen ruist, of het kan een storm zijn, die bomen ontwortelt.

    Evenzo kan de Heilige Geest een persoon zachtjes tot Christus, leiden, zoals een klein kind, dat opgevoed is in een Christelijk gezin, of Hij kan werken naar een climax. Hij kan op een dramatische wijze iemand overtuigen van zonde en een verlangen naar bekering brengen bij een verharde zondaar. In Acts 16, staat geschreven over Lydia, wier hart werd geopend door de Heer (vers 14), maar ook over de gevangenbewaarder, die een aardbeving nodig had om hem op zijn geestelijke grondvesten te doen schudden (vers 30). In beide gevallen was de Heilige Geest aan het werk om zijn vernieuwende werk te doen.

Scene from The HOPE. Photo copyrighted.

Bekijk een scene van onze online video! Zie hoe de Heilige Geest voor het eerst neerdaalde op de volgelingen van Jezus Christus als een hevige wind. GA

scene uit The HOPE, onze populaire online video

Auteur: Dr. Donald B. DeYoung van het Creation Research Society (ChristianAnswers.Net team member). Voor het eerst gepubliceerd in Weather and the Bible (Grand Rapids: Baker Book House Company, 1992). Gebruikt met toestemming. Copyright © 2003, Donald B. DeYoung.

Translated by: Josine

God's Story Online home
Bekijk God's Story: From Creation to Eternity

Voor verdere informatie…

Looking for ANSWERS to your questions? Zoek ANTWOORDEN op meer vragen van kinderen in de KidExplorers sectie van ChristianAnswers.Net


click for Kid Explorers Home Go to index page