Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Photo copyrighted, Films for Christ.

Waarom maakt de wind geluiden?

Lees en luister

Geluid komt altijd van een voorwerp dat vibreert, dat kan een vioolsnaar zijn, de stembanden maar ook een blad van een boom dat beweegt. Het geluid komt naar je toe door door trillende moleculen lucht, die op hun beurt je trommelvlies laten trillen.

Er zijn verschillende manieren waarop de wind zich laat horen.

Photo copyrighted.

Bomen vormen een natuurlijk instrument om buiten muziek te maken. Als takken en blaadjes bewegen veroorzaken ze trillingen in de omringende lucht. Hoe sneller het voorwerp beweegt, hoe hoger de toonhoogte is van het geluid wat je hoort.

Photo copyrighted. Click for soundLuister naar een razende winterwind

Geluiden die bomen maken zijn heel bijzonder als je even stilstaat en luistert.

Het geluid van een wilg lijkt op een fluit,
de spar is meer een viool.

Photo copyrighted.

Geluiden met een hoge toonhoogte ontstaan ook als de wind gaat door nauwe voorwerpen, die maken dat er dwarrelende luchtstromen komen, dat geluid lijkt op een fluit.

Click for soundLuister naar een fluitende stormwind
Photo copyrighted.

Een geluid met een lage toonhoogte ontstaat als grote open voorwerpen gaan resoneren, zoals wanneer je in een kruik blaast.

Dat maakt een fluitend, gonzend of jammerend geluid, een combinatie van veel frequenties.

Click for soundLuister naar een wervelende orkanwind.
Photo copyrighted.

De wind zelf die rechtstreeks langs je oor ruist kan ook resoneren en zijn eigen muziek maken.

We kunnen al die heerlijke geluiden zonder er bij na te denken over ons heen laten komen of ze zelfs niet eens opmerken, maar we kunnen er ook van genieten. Ze maken deel uit van de schepping.

  Scene from The HOPE. Photo copyrighted.

Hoe is de wind als de heilige Geest? Lees hoe en bekijk een steengoeie scene van onze on-line video!

Scene uit The HOPE


Vertaling: Josine

Auteur: Dr. Donald B. DeYoung van Creation Research Society (ChristianAnswers.Net teamlid). Eerst gepubliceerd in Het weer en de bijbel (Grand Rapids: Baker Book House Company, 1992). Met toestemming overgenomen. Copyright 2003, Donald B. DeYoung.

Meer informatie voor leraars en ouders…

Looking for ANSWERS to your questions? ANTWOORDEN op meer vragen van kinderen in de KidExplorers sectie van ChristianAnswers.Net

Go to index page click for Kid Explorers