Ти избра да не се подчини. Въвели сте забранена зона.

Вие сте показали склонност да желаете това което не е позволено и забранено. Можехте свободно да ходите из милионите други интернетни страници, но вие решихте да не послушате.

Тази ситуация е много подобна на един друг инцидент…

Adam and Eve. Illustration copyrighted, Films for Christ.

Господ бе създал чудесен рай и го даде на Адам и Ева. Те са могли да правят и да ядат каквото си искат. Единственото правило дадено от Господ е че не им е било позволено да ядат от забраненото дърво, дървото на знанието на добро и зло. Обаче, както вие влязохте в тази стая, така и Адам и Ева яли от забраненото дърво. Те избраха да непослушат Божието предупреждение.


Sin and Death. Illustration copyrighted, Films for Christ.

Когато Адам непослуша Господ, той донесе грях в света. Грях донесе куп последования, най-ужасното от тях било смърт. Грях донесе физическа и спиритуална смърт в света и вечно ще раздели човечеството от Господ.

Но Исус Христос, Създателят, ни обичаше толкова много че умря на кръстта и плати наказанието за нашите грехове. Той предлага на всички нас прошка. Исус Христос е единственият начин за да се получи прошка за да можем да живеем вечно с Господ в рая.

Трябва да приемем Неговият дар на прошка, той не може да бъде изработен. Как да го приемем? Вярвайте в Исус Христос като вашият спасител, тоя чрез който вземаме достъп до Бащата. Единственото дето се изисква е вашата вяра. Като опознавате Исус по-добре, ви се желае повече да правите Неговата воля. Удовлетворяваме Господ когато слушаме…така че отидете сега и не грешете вече.

» СЛЕДВАЩО: Рай или Болка?

» Достатъчно добри ли сте да отидете в рая? Отговор

Отивате ли в Рая? СИГУРНИ ли сте че знаете отговора на този много важен въпрос?
Вижте нашото интернетно видео (30 мин.)

НАДЕЖДАТА безплатна по интернет 80 мин. видео Открийте преудоляващото послание на НАДЕЖДАТА която Господ носи на човек – представено хронологически от основанието на нашия свят до днешно време. Гледайте го по интернет.

» Получете Божият най-ценен дар!

goldbar

ИМАТЕ ЛИ ИНТЕРНЕТНА СТРАНИЦА? СПОДЕЛЕТЕ ТАЗИ СТРАНИЦА С ВАШИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ (има я на различни езици). Имате нашото специално позволение да се свържете директно към тази страница (URL: ChristianAnswers.Net/gospel/noentry.html) – Вижте нашата Уебмастър уважителна страница за линк графика/и и удобен код и повече информация. Тази страница е помогнала на десетки хиляди хора. Из техните заети животи, пълни с дистракции, тя им е помогнала да се съсредоточат на важни неща за цяла вечност. Получавали сме много изключителни коментари в подкрепа на този особен начин. Посланието е изцяло библейско. То дава запознание с Евангелието на Исус Христос о начин който взема вниманието на хората и ги кара да искат да четат.

ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts

Translated by: Vlad Velinov

Исус Отговорът ли е?Learn more about JESUS CHRIST.
Archaeology and the BibleChristian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the Gospel
Creation SuperLibraryChristian Answers WebBible
Teen Qs™—Christian Answers for teenagersFamily Answers HOME page
Find answers to your questions about LOVE & RELATIONSHIPSGod's Story Online
The Great Dinosaur Mystery OnlineLife before Birth