Jste se rozhodli neuposlechnout. Vstoupili jste do zakázané oblasti.

Tímto jsi ukázal svůj sklon toužit po tom, co není dovoleno nebo je zakázáno. Mohl sis kliknout na jakoukoliv stránku z milionů jiných internetových stránek, ale rozhodl ses právě pro tuto zakázanou.

Tato situace je velmi podobná jiné události …

Adam and Eve. Illustration copyrighted, Films for Christ. Bůh stvořil nádherný ráj a dal jej Adamov a Evě. Oni mohli mít vše, co chtěli, a jíst, cokoliv se jim zachtělo. Jen jedno jediné pravidlo jim Bůh dal. Nesměli jíst ze zakázaného stromu, ze stromu poznání dobrého a zlého. Ale právě tak, jako jsi Ty vstoupil na zakázané místo, tak i Adam a Eva jedli ze zakázaného stromu. Rozhodli se NEuposlechnout Boží varování.

Sin and Death. Illustration copyrighted, Films for Christ.Když Adam neposlechl Boha, přinesl tím hřích na tento svět. A hřích přinesl hromadu následků, z nichž nejhorší byla smrt—fyzická i duchovní. Lidstvo bylo navždy odděleno od Boha.

Ale Ježíš Kristus, Stvořitel, nás tak miloval, že zemřel pro nás na kříži, a tak zaplatil za naše hříchy. Nabízí každému z nás odpuštění. Ježíš Kristus je jediná cesta, jak lze získat odpuštění, abychom mohli věčně žít s Bohem v nebi.

Co musíme, je přijmout Jeho dar odpuštění. Nelze si jej zasloužit. Jak můžeme přijmout tento dar? Vírou v Ježíše Krista jako našeho Spasitele; jen skrze něj můžeme získat přístup k Otci. Tvá víra je to jediné, co se požaduje. Čím více Ježíše poznáváš, tím více toužíš konat Jeho vůli. Bůh má z nás radost, když činíme vše v poslušnosti … takže jdi a odteď už nehřeš.

» Jsi dost dobrý, aby ses dostal do nebe? Odpověď

Půjdeš do nebe? Zkus si základní test.

Free Online Film—ARE YOU GOING TO HEAVEN?. 30 minutes. Find out if YOU are going to heaven. You CAN know for sure. Jsi si jist, že víš odpověď na tuto nesmírně důležitou otázku?
Podívej se na naše on-line video (30 min.)

Click here to watch THE HOPE on-line! Objev tu ohromující zprávu o NADĚJI a spáse, které Bůh přináší lidem – od počátku světa do dnešního dne. Podívej se na on-line film.

» Obdrž od Boha nejdrahocennější dar!

goldbar

Máš internetovou stránku? Poděl se o tuto naši stránku se svými návštěvníky (k dispozici v různých jazycích). Máš naše svolení k přímému přesměrování na naši stránku (URL: ChristianAnswers.Net/gospel/noentry.html). Viz naše Webmaster courtesy page zde najdeš grafiku, kód a další informace. Tato stránka již byla nápomocna desítkám tisíc lidí. Uprostřed jejich uspěchaných roztěkaných životů jim tato stránka pomohla zaměřit se na důležité životní otázky. Obdrželi jsme množství vynikajících poznámek za dobu provozu této stránky od lidí, kterým se líbil tento neobvyklý přístup při hlásání evangelia. Tato zpráva je čistě biblická. Představuje úvod do Evangelia Ježíše Krista způsobem, který se snaží přilákat pozornost lidí, a snaží se je přimět k tomu, aby si ji přečetli.

ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network výchozí stránka a seznam stránek
Přeložil: Jiří Žalud

Is Jesus Christ the answer to your questions?Teen Qs™
Christian Answers WebBibleChristian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the Gospel
Creation SuperLibraryArchaeology and the Bible
Learn more about JESUS CHRIST.Family Answers HOME page
Find answers to your questions about LOVE & RELATIONSHIPSGod's Story Online
The Great Dinosaur Mystery OnlineLife before Birth