Откъде знаем, че Исус Христос наистина е възкръснал?

Artist's conception of Jesus Christ arisen from the dead

Най-значителният знак, че Исус е това, за което се представя, т.е. Син на Бог, е възкресението Му от мъртвите (Римляни 1:4). Това е въпрос с огромно значение: Наистина ли се е случило? Дали историята за възкресението не е едно голямо изключение на иначе “тъжния край на човешкия живот?”

Много хора смятат възкресението за едно от най-сигурните събития в историята на човечеството. Философски дебат по въпроса “Исус наистина ли е възкръснал от смъртта?” се е състоял наскоро между световно известния атеист-философ д-р Антъни Флу, и учения-класик по Новия Завет и християнин, д-р Гари Хабермас. Група от 5 философи от елитни университети отсъдили резултата. А какъв бил той? Четири гласа за Хабермас, един въздържал се и нито един за Флу. [1] Флу се бил оттеглил във философска софистика, като отбягвал общопризнатите исторически факти, цитирани от д-р Хабермас.

Дванайсетте общопризнати исторически факти

Тези факти (на Хабермас) включват:[2]

 1. Зачеването на тялото на Исус за Изпълнител да бъдат подготвени за погребение в гробницата.

  Исус е умрял поради физическите мъчения и болки от разпъването на кръст.

 2. Исус е бил погребан.

 3. Смъртта на Исус накарала Неговите ученици да се отчаят и да изгубят всякаква надежда.

 4. Много учени твърдят, че гробът на Исус е бил открит празен само няколко дни след Неговото погребение.

 5. В този момент учениците имали реални преживявания, за които те твърдо вярвали, че са преживявания с възкръсналия Исус.

 6. Учениците се превърнали от изпълнени със съмнение хора, които се страхували да се отъждествят с Исус, в смели оповестители на Неговата смърт и възкресение, дори готови да умрат за своята вяра.

 7. Възкресението е било централна тема в техните проповеди.

 8. Възкресението е било провъзгласено в Иерусалим, където се и намирал празният гроб на Исус. Като резултат…

 9. Църквата била създадена и растяла…

 10. … с неделята като ден за поклонение.

 11. Възкресението накарало Яков, скептичния брат на Исус, да повярва и да бъде покръстен.

 12. Възкресението накарало Павел, един от най-големите гонители на християните, да повярва и да бъде покръстен.

Толкова значително е било това събитие през първи век, че неговият ефект е обяснен като “разширяващ се кръг от вълни,” причинени от “камък, потопяващ се в басейн от история.”[3] А ето и един от най- странните поврати в историята на човечеството: съобщение за мъртъв “престъпник” (I Коринтияни 1:23) е станало “добрата новина.” Също толкова учудващи били промените, обхванали цялата империя, които последвали оповестяването на “добрата новина.” Силата на това съобщение била в убеждението, че същият този Исус, който умрял на кръста, бил отново жив. Тези факти са признати дори и от общоизвестни скептици.[4]

Историята за възкресението, разбира се е имала своите критици още от самото начало. От споменатите в Матей 28:11-сл. пазачи, та чак до днешно време, са правени опити да се докаже, че Неговото възкресение не е било действително. Всеки нов опит обаче е още по-погрешен от предишните.[5] и е също така неуспешен да обясни поредицата от неоспорими факти.

Нека разгледаме…

ШЕСТ СКЕПТИЧНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, КОИТО НАЙ-ЧЕСТО СЕ ОТПРАВЯТ ОТ КРИТИЦИТЕ НА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

 1. Възкресението на Христос е мит, а не историческа реалност.

 2. Разказите за Възкресението са пълни с противоречия.

 3. Чудесата не са възможни.

 4. Тялото е било откраднато.

 5. Исус само припаднал, а после се възстановил от раните си.

 6. На свидетелите просто “им се привиждали неща.”


Библиографска справка и обяснителни бележки

 1. Гари Р. Хабермас (Gary R. Habermas) и Антъни Г.Н. Флю (Anthony G.N. Flew), “Исус възкръснал ли е от мъртвите?” -целият ръкопис, Terry L. Miethe, издател (San Frncisco: Harper & Row, 1987) стр. XIII-сл. [up]

 2. Ibid. Pp. 19-20 [up]

 3. Карл Барт (Karl Barth) “Словото на Бога и словото на човека” (Harper, 1957) стр. 63 [up]

 4. Уил Дюран (Will Durant) “История на цивилизацията,” том III (Simon and Schuster, 1972), стр. 553-cл. [up]

 5. Джон Шелби Спонг (John Shelby Spong) твърди, че Петър се почувствал толкова зле от смъртта на Исус, че започнал да си представя, че Исус се е завърнал към живота. [John Shelby Spong, “Възкресението: Мит или реалност?”; (San Francisco: Harper San Francisco, 1994), стр. 255]

  Д-р Кейвин (Dr. Cavin) твърди, че Исус имал неизвестен брат-близнак, който започнал да мами относно възкресението. [R.G. Cavin in William Craig vs. Robert Greg Cavin. Dead or Alive? A Debate on the Resurrection of Jesus. (California: Simon Greenleaf University, 1995).]

  Барбара Тиъринг (Barbara Thiering) твърди, че евангелията са написани на “кодиран” език, който тя разгадала, като прочела “Скрижалите от Мъртво море.” Според нейната странна теория Исус бил упоен, разпънат на кръст край Мъртво море, но все пак оцелял. Той се оженил за Мария Магдалена, а после за друга жена и накрая умрял на преклонна възраст. Обърнете внимание на абсурдността и нелепостта на това твърдение: цялата Църква излиза, че е била тотално излъгана, докато Тиъринг, 20 века по-късно, разгадава истината. [Barbara Thiering, Jesus The Man: A New Interpretation From the Dead Sea Scrolls (New York: Doubleday, 1992).]

  К. Люис (C.S.Lewis) разглежда подобни абсурдни твърдения в книгата си “Обикновено християнство” (New York: Macmillan, 1952), стр. 191-сл. [up]

Автор: Rev. Gary W. Jensen, M. Div. Editor: Paul S. Taylor, Films for Christ. Материалът е осигурен от Films for Christ.

Авторски права © 1998, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright,” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY