Rushing River. Illustration copyrighted.

Повярвайте в Него, приемете опрощението, което Той предлага. “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии деца - на тия, които вярват в Неговото име.” (Евангелие от Йоан 1:12)

Вижте тази страница на: англичаните (English)

Вашите грехове могат да бъдат опростени и вие можете да имате прекрасни взаимоотношения с Бога - Твореца и Изкупителя!

Вярвайте в това, че Бог е приготвил вечен живот за вас в небесата

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, а да има вечен живот.” (Евангелие от Йоан 3:16)

Вярвайте в това, че Бог се грижи за вас в земния ви живот.

Исус казва: “Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно” (Евангелие от Йоан 10:10)