Cemetery. Illustration copyrighted.
Вижте тази страница на: англичаните (English)

Това е най-важното решение в твоя живот.

Hе го отлагай за следващия път. Приеми Божия дар за живот днес!

Библията казва: “И както на човеците е определено веднъж да умрат, а след това - съд.” (Евреи 9:27) Ще дойде ден, когато всеки един от нас ще застане лице в лице пред Бога на цялото творение. Как ще завърши този съд, зависи от това, какво решение ще вземеш ти сега.

(Примерна молитва, че искате да приемете дара на Исус за спасение):

“Боже, зная, че Ти си добър и любящ. Ти си сътворил този прекрасен свят да бъде съвършен. В резултат на греха, той е бил покварен и сега чака Твоето обновление. Аз зная, че съм грешник. Благодаря Ти, че умря вместо мен и ми прости греховете. Благодаря Ти, че ми даваш нов живот тук на земята и на небесата. Моля, Те, помогни ми да се посветя на Теб и да живея живот, угоден на Теб. В името на Исус, Амин.”