Baby Chick. Illustration copyrighted.
Вижте тази страница на: Английски език (English)

Ако си повярвал в Исус, ти можеш да бъдеш уверен в това, че твоите взаимоотношения с Бога са възстановени.

Бог вече не гледа на теб като на грешник Бог вижда в теб праведността на Христос.

“И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето (всичко) стана ново.” (2 Коринтяни 5:17)

Ето някои неща, които може да искате да прочетете, и места, където да потърсите помощ:

  • Сигурност—Как мога да бъда сигурен/на за моето спасение? Отговор

  • Приятели или семейство—Знаете ли за някой християнски приятели или семейство, които биха се радвали да чуят, че сте приели Христос? Намери християни, които биха се радвали да чуят, че ти си приел Христос.

  • Църква—Знаете ли за добра църква, която може да ви помогне да станете по-информирани за новия си живот? Намери добро християнско общение.

  • Чети Библията - Словото на Бога към човечеството!

  • Моли се на Бога. Той е загрижен за теб и иска ти да общуваш с Него. Християнството е връзка с Исус Христос!

  • ЦЪРКВА—Защо последователите на Христос трябва да ходят на църква? Колко важно е? Отговор (на английски)

  • Избор на църква—При толкова много деноминации и религии, как мога да реша кои са верни и кои неверни? Отговор (на английски)

  • 10 съвета—за нови и нарастващи християни. Отивам