Baby Chick. Illustration copyrighted.

Ако си повярвал в Исус, ти можеш да бъдеш уверен в това, че твоите взаимоотношения с Бога са възстановени.

Бог вече не гледа на теб като на грешник Бог вижда в теб праведността на Христос.

“И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето (всичко) стана ново.” (2 Коринтяни 5:17)

Пиши ни, за да ти помогнем в началото на твоя нов живот. Други източници на помощ:

  • Намери християни, които биха се радвали да чуят, че ти си приел Христос.
  • Намери добро християнско общение - църква, която да ти помогне да научиш повече за твоя нов живот.
  • Чети Библията - Словото на Бога към човечеството!
  • Моли се на Бога. Той е загрижен за теб и иска ти да общуваш с Него.

Християнството е взаимоотношение с Исус Христос! Пишете ни

About Jesus Christ Christian Answers Network Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси?
ChristianAnswers.Net Home