Какви смущаващи препяствия се срещат с произход-на-хората изследователи опитващи се да докажат еволюционни произходи?
(картък разказ)

Вижте тази страница на: англичаните (English), Испански
Copyrighted.

Eволюционистите теоризират че животът е изкочил от неживото рано в историята на Земята. Това предполагаемо е станало когато болт от светкавица праснал “пребиотическата супа,” терминът за океаните които еволюционистите вярват че са въдили химикални молекули които евентуално биха направили сглобяващите блокове на живота. Обаче, този спекулиращ сценарий е постоянно опроверган и тогава заменян от нови, които отново са отхвърлени.

Според Антонио Лазкано, професор в Националният Независим Университет в Мексико и президент на Интернационалното Общество за Учение на Произходът на Живота,

“…тези опитващи се да открият произхода на живота и учат най-ранните нива на биологическата еволюция имат голяма задача: Постоянно се случва че някоя си теория или обяснение е мислено като добре основано трябва да бъде изоставено или преобмислено в светлината на нови открития” (Лазкано 2003: 452).

Най-известият от тези сценарии е експериментът на Станли Милър от Университетът на Чикаго. През педдесетте, той е направил конкокция от химикали които са били смятани да са състояли “пребиотичната супа” от която животът теоретично изскочил. Той пронесъл електричество през тази смесица като имитация на светкавица, и открил че амино киселини наистина са се направили в химикалите. Находката бе—и все още понякога е—възгласена като доказателство на сценариото на еволюционистите за създаването на живот.

“Но в сегашно време,” Лазкано показва, “геоучените се съмняват че условията на пребиотичната околност са били толкова редукционирани както Милър и други са взели за дадено” (ибид.). В химията, “да се редукционира” означава да се премахне кислород от нещо. В други думи, условията които Милър е създал в лабораторията му не са кореспондирали с тези на ранната Земя.

Други хипотезирани сценарии са заместили експериментът на Милър.

Един от тях е основан на фактът че РНК-та има каталични свойства (тоест, свойства които ускоряват реакции които иначе биха ставали много бавно). Еволюционистите вярват че РНК-та се е формирала по шанс от различни съставки плаващи из пребиотичната супа; когато формирана, РНК-та тогава свързала дупката между първите протеини и първите ДНК нишки. “Обаче,” Лазкано показва, “сега е общо прието че РНК-та е крехък полимер невероятно да е подотишъл пребиотичен синтесиз и акумулация” (ибид.). В други думи, РНК-та е твърде чуплива да се е била създана от само себе си от най-различни си плаващи съставки в пребиотичната супа.

Някои еволюционисти твърдят че има вкаменелостно доказателство за първите едноклетъчни живи организми в екстримно древни времена. Ако тези открития наистина бяха вкаменени живи организми, Дарвинизмът ще получи голям отскок. “Но,” Лазкано забелязва, “няколко автора са оспорили биологическият произход на тези структури и химечески почерки описани” от поддържителите на тази теория (ибид.).

Друга теория държи че първите живи форми са били много подобни на модерните “екстремофили,” скорошното открити едноклетъчни организми които живеят в изключително студени или безмилостно горещи условия. Поддържателите на тази теория твърдят че това че е възможно за учените да засекат геномите на живи организми им позволява да достигнат такова заключение.

“Но,” предупреждава Лазкано, “като повече и повече изцялостни засечени геноми са дошли, техният анализис е показъл че огромна част на хоризонтална трансфера на гени е станало, правейки много да се чудят дали някога ще разнищем мрежоподобните филогени на ранна клетъчна еволюция” (ибид.).

Лазкано посочва към откритието на нишки на ДНК могат да минат между различни родове на примитивни живи-форми, така отхвърляйки Дарвинийската картина на еволюционно дърво цъфтващо наотвън и нагоре от оригинален, едноклетъчен организъм. Вместо това, родовете от живот на Земята правят екстремно сложна мрежа, с нови родове излизащи не чрез Дарвинийска еволюция но чрез хоризонталният (и понякога страничен) трансфер на гени от един род на друг. Така е то невъзможно да се използват засечени геноми на различни родове да се проследи ужкимата еволюционна история на живота от един, общ прародител.

Референции:

 • A. Лазкано, “Никога-Свършващата История,” Амеркански Учен том 91, No. 5 (2003).

Author: Stephen Caesar, M.A., Associates for Biblical Research (Mr. Caesar holds his master's degree in anthropology and archaeology from Harvard University. He is the author of the e-book The Bible Encounters Modern Science, available at www.1stbooks.com.

Translated by: Vlad Velinov

Copyright © 2004, Associates for Biblical Research, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Associates for Biblical Research

Повече информация по тази тема

 • Защо абиогенезисът е невъзможен? Отговор
  Един учен разучава твърденето на Еволюцията че животът е произлязъл спонтанно. Проблемите с тази теория са толкова сериозни че мнозинството от днешните еволюционисти гледат да избегнат тази тема. Ако сте си мислили че еволюциониски произход на живота е доказън, трябва да прочетете този сигурен отговор.

 • От къде е дошъл живота? Еволюцията наистина ли е най-добрият научен отговор? Отговор
  Може ли живота да е започнал чрез шанс и природна химия? Доказали ли са лабораторните учениHave че живота е еволюирал сам? Какви открития са би трябвали да спрат целият Креационен/Еволюционен обсъд?

 • Може ли еволюцията да бъде източникът на живота със всичкита си сложност? Отговор
  Колкото повече науката разкрива за сложността на живота, толкова по осъмнено изглежда че животът е произлязъл без интелигентна помощ.

 • Ами ако космосът е всичко което има? Отговор
  Физическата материя единствената реалност ли е? Може ли всичко—включително и мисълта, чувствата, умът, и волята, всички да бъдат обяснени само от материя и физически явления? Може ли всичко да бъде обяснено само от природни каузи и закони? Нищо ли няма морално, спиритуално или вечно значение?

Научете повече за произходът на живота…

The Origin of Life index at the CreationSuperLibrary.com Вижте Произходът на Живота ИНДЕКС
[ в CreationSuperLibrary.com ]
CreationSuperLibrary.com

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page

Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ