Може ли еволюцията да бъде източника на живота с всичката си сложност?

Retriever. Copyrighted, Films for Christ. Трябва само внимателно да се погледне към всякое живо същество да се има някаква идея за тяхната огромна сложност. Ако имате домашен любимец, сметнете сложностите които трябва да бъдат замесени – отдаващи този “пакет от материя” да се движи, играе, помни, показва знаци за привързаност, и да възпроизвежда!

Ако това не е достатъчно да ви учуди, представете си да бъдете дадени задачата да конструктирате подобно живо същество от въглерод, калций, водород, кислород, и т.н. – най-основните конституиращи части на животното.

Ако някога сте държали любимец в ръцете ви, изцяло отпуснат и мъртъв, може да имате някакво разбиране за безпомощността на дори най-интелигентните и остроумни учени когато идва до преодоляващият проблем за създаването на живот.

За разлика, природният свят няма преимуществата които хората имат.В природата, има само материя, енергия, време, шанс и физическите закони – никакви насочващи сили, никаква цел, и никакви намерения.

Макар това, дори със всичкото модерно събрано знание на човекът, напреднали сечива, и опит, ние сме все още абсолютно преодолени към сложностите. Това е въпреки фактът че ние със сигурност не започваме от абсолютната нула в тази относа, защото има милиони истински живи примери на живота да бъдат под упрек.

Всички живи неща са изключително сложни. Дори “най-малкият организм способен на независим живот, прокариотната бактериена клетка, е шедьовър на минитюризирана сложност която прави един космически кораб да изглежда ниско-технологичен.” [152]

Copyrighted, Films for Christ.

The design of the human brain is truly awesome. (Photo from the video series, ORIGINS.)

Обаче, никои не изминават общата сложност на човешкото същество. Не само че всяка личност е конструктирана от трилиони молекули и клетки, но само човешкият мозък е пълен от милиарди клетки правещи трилиони и трилиони връзки. [153]

Конструкцията на човешкият мозък е наистина страхотна и над нашото разбиране. Всеки кубичен инч [2.54 сантиметра] на човешкият мозък съдържа поне 100 милиона нервни клетки сбързани от десет хиляди мили [1.6 километра] от фибри.

Казано е че трипаундовият [1 паунд=0.455 килограма] мозък е най-сложното и наредено разпределение на материя в цялата вселена! [154] Далечно по-засложнен от всеки компютър, човешкият мозък е способен да съдържа и изобретателно да манипулира изглеждащо безкраен брой информация. Способностите му и потенциалът захлътват представата. Колкото повече го използваме, толкова по-добър става.

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

Способностите дори и на най-малките насекоми са изумителни. Малката точица мозък намерена в малка мравка, пеперуда или пчела им позволява не само да виждат, миришат, и вкусват и да се мърдат, но дори и да лети с голяма прецизност. Пепрудите рутинно навигират огромни разстояния. Пчелите и мравките имат сложни социални организации, строящи проекти, и комуникации. Тези миниатюрни мозъци застават нашите компютри и авионики за срам.

Изумителностите на телата на човекът и животното са очевидно безкрайни. Д-р А.Е. Уайлдър-Смит казва това мислещо-провокиращо и скромно обяснение:

Copyrighted, Films for Christ.

Представете си да ви бъде дадена задачата да конструктирате всякое живо същество от началото, използвайки въглерод, калций, вода, и т.н. Изумява ума. А сега си представете да минитюизирате програмата да го израстнете и да го раздвижити. Всичката химикална информация нужна за да се конструктира един слон е съдържана в една малка точица (фертилизирана яйцеклетка).

“Когато някой пресметне че цялата химикална информация да се конструктира един човек, един слон, една жаба, или една градина е била компресирана в две минискулни препроизвеждащи клетки [спермени и яйчни ядра], може само да бъде поразен.

В допълнение на това, всичката информация я има на гените да поправят тялото (не само да го конструктират) когато то е наранено. Ако някой би поръчал на инжинер да постигне този подвиг на минитюризация на информация, той ще бъде смятан точно за психиатричната клиника.”

Computer. Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ. Със сигурност е вярно че някоя машина внимателно направена от работоделец отразява съществуването на създател. Би било глупаво да се предложи че време и шанс могат да направят един компютър или една микровълнова печка, или че индивидуалните части могат да се оформят сами в тези сложни механизми тъй като заради физическите свойства на материята. И макар това, животът е много, много по-сложен от всяка човешка машина.

Колкото повече учените изучават живота, толкова по-дълбоко са впечатлени. Природата е пълна с комплицирана структура и красота. В сравнение с човеконаправени обекти, които изглеждат нарастващо груби в свършване и детайл колкото по-близо са погледнати (например, през силни микроскопи), колкото по-близо е разгледън живота толкова по-сложен и учудващ изглежда. [155] Биологистите продължително правят нови вълнуващи открития на все по-големи нива на направяне и сложност.

Планетата Земя е напълнена от неизброимо число от живи форми, всяка с огромни нива на сложност. Материалистите вярват че животът в всичките си изумяващи форми се съдържа само от атоми и молекули. Те вярват че тези атоми и молекули са се формирали самите те в милиони от заплетено-сложни животни и растения. [156] Тази гледка е възродена от по-ранен, по-наивен период в науката когато огромната сложност на живите системи не са били разбрани.

Дори и ако природата е могла първоначално да построи протеините и ензими използвани от живи неща, работата няма да е била направена. Изисква повече от това за да се направи живот. Има огромна разлика между произвеждане на строящите блокове и произвеждане на изцяло оперираща и работеща 100-сградов небостъргач от тези блокове. Строенето изисква строители; програми изискват програмисти.

Днес, повечето учени са убедени че животът не е могъл да дойде без някакъв вид от висш интелигентен конструктор.

  • Научете повече за произходът на живота
  • Научете как теорията на еволюцията за произходът на живота противоречи на основният закон на природата [информация]
  • Личните заключенията на Д-р Уайлдър-Смит на източника на телеономията в природата са отбелязани в крайната бележка [157].
  • Използвайте Creation SuperLibrary.

Библиография [прочетете]

Translated by: Vlad Velinov

Author: Paul S. Taylor, Films for Christ.

Copyright © 1999, Films for Christ, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index pageChristian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ