Какво казва Библията за аборта?

Вижте тази страница на: англичаните (English), Холандски

Baby. Illustration copyrighted.Гoспод говори много ясно в Библията за цената на неродени деца. Божията Дума казва че Той лично е направил всеки един от нас, и има план за живота на всеки:

“Преди да ти дам образ в корема познах те, и преди да излезеш из утробата осветих те. Поставих те за пророк на народите.”
   —Еремия 1:5

“А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез Своята благодат.”
   —Галатяни 1:15

“Защото Ти си образувал чреслата ми, Обвил си ме в утробата на майка ми… Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани Всичките (ми) определени дни, Докато още не съществуваше ни един от тях.”
   —Псалтир 139:13, 16

“Твоите ръце ме създадоха и усъвършенствуваха Кръгло в едно; а пак съсипваш ли ме? Помни, моля, че като глина си ме създал; И в пръст ли ще ме възвърнеш? Не си ли ме излял като мляко? Не си ли ме съсирил като сирене? С кожа и мускули си ме облякъл, И с кости и жили си ме оплел; Живот и благоволение си ми подарил, И провидението Ти е запазило духа ми.”
   —Йов 10:8-12

“Така казва Господ, Който те е направил, И те е създал в утробата, и ще ти помага: Не бой се, служителю Мой Якове, И ти, Есуруне, когото Аз избрах”
   —Исая 44:2

“Оня, който е образувал мене в утробата, не образува ли и него? И не същият ли ни образува в утробата?”
   —Йов 31:15

Понеже човек е направен в Божият образ (Битие 1:27), всеки живот има голяма цена за Господ:

“Ето, наследство от Господа са чадата, И награда (от него е) плодът на утробата.”
   —Псалтир 127:3

Той даже нарича нашите дежа Негови:

“При това, си взела синовете и дъщерите, Които си Ми родила, И тях си им пожертвувала да бъдат изядени. Малко ли бяха (тия) твои блудства Та си заклала (и) чадата Ми, и си ги предала Да бъдат преведени през (огъня) за тях?”
   —Езекииля 16:20,21

Библията казва за нашия Създател,

“В Чиято ръка е душата на всичко живо, И дишането на цялото човечество.”
   —Йов 12:10

Господ, дарителя на живота, ни командва да не вземаме живота на невинен човек:

“…И не проливате невинна кръв…”
   —Еремия 7:6

“Проклет, който приеме подарък, за да убие невинно лице.”
   —Второзаконие 27:25

“Не убивай.”
   —Изход 20:13

Вземането на живота на неродените е очевидно убийство—

“Защото не ме умъртви в утробата, И тъй майка ми да ми е била гроб, И утробата й (да е останала) всякога бременна.”
   —Еремия 20:17

—и Господ заклел да накаже тези които

“разпаряха бременните жени”
   —Амос 1:13

Нероденото дете му е било дадено равна защита в закона; ако си загуби живота, тоя който е причината за смъртта трябва да загуби неговия живот:

“Ако се бият някои и ударят трудна жена, така щото да пометне, а не последва друга повреда, тогава оня, (който я е ударил) непременно да бъде глобен, според както мъжът й би му наложил, и да плати както определят съдиите. Но ако последва повреда, тогава да отсъдиш живот за живот.”
   —Изход 21:22,23

Животът е дар създаден от Господ, е не е да бъде отнет чрез аборт. Господ е “за-избор,” но Той ни казва ясно единствения приет избор:

“Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти;”
   —Второзаконие 30:19

Повече отговори по този предмет

Автор: Лин Коуплънд. Откъс от The Evidence Bible от Рей Комфърт от Living Waters Publications.

Translated by: Vlad Velinov

Интернетната страница под авторско право © 2002, Living Waters Publications, Всички Права Запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ