Wat zegt de bijbel over abortus?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars

Baby. Illustration copyrighted.God spreekt erg duidelijk in de bijbel over de waarde van ongeboren kinderen. Gods woord zegt, dat hij ons persoonlijk maakte en dat hij een plan heeft voor het leven van ieder van ons:

“Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd…”
Jeremia 1:5

“Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen…”
Galaten 1:15

“U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder… Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet een.”
Psalm 139:13, 16

“Uw handen hebben me gevormd en gemaakt, …geheel en al – … Met vlees en huid ben ik door u bekleed, met botten en pezen hebt u mij samengeweven. U schonk mij het leven…”
Job 10:8-12

“Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd,…”
Jesaja 44:2

“Maakte hij hen in de moederschoot niet net als mij, vormde een en dezelfde ons niet eender in de moederbuik?”
Job 31:15

Omdat de mens is gemaakt naar Gods beeld (Genesis 1:27), is ieders leven van grote waarde voor God.

“Kinderen zijn een geschenk van God.”
Psalm 127:3

Hij noemt zelfs onze kinderen zijn eigendom:

De zonen en dochters die je mij gebaard had offerde je aan hen… Je slachtte mijn kinderen…”
Ezechiël 16:20,21

De bijbel zegt van onze Schepper,

“Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn macht de adem van het menselijk geslacht. “
Job 12:10

God, de gever van leven, beveelt ons niet het leven te nemen van een onschuldig persoon:

“Vergiet geen onschuldig bloed”
Jeremia 7:6

“Vervloekt is een ieder die zich laat betalen om een onschuldige te vermoorden.”
Deut. 27:25

“Gij zult niet doden”
Exodus 20:13

Het leven van een ongeboren kind nemen is gewoon moord—

Had hij me maar in de schoot gedood, dan was mijn moeder mijn graf geworden, “
Jeremia 20:17

—en God verplicht zich onder ede om te straffen hen die

“ze hebben, toen ze hun gebied wilden vergroten, de zwangere vrouwen van Gilead de buik opengereten. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen.”
Amos 1:13

Het ongeboren kind genoot dezelfde bescherming voor de wet: als het zijn leven verloor, dan moest degene die zijn dood veroorzaakte zijn eigen leven daarvoor geven.

“Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist… Heeft ze wel ander letsel opgelopen, dan geldt: een leven voor een leven”
Exodus 21:22,23

Leven is een gave van God en mag niet door abortus worden vernietigd. God is “pro-choice,” maar hij zegt ons duidelijk dat de enige acceptabele keuze die we kunnen maken:

“Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,”
Deut. 30:19

Translated by: Josine

Auteur: Lynn Copeland. Gomen uit The Evidence Bible from Ray Comfort van Living Waters Publications. Web page Copyright © 2002, Living Waters Publications, Alle rechten voorbehouden behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY