Banana Trees. Illustration copyrighted.

Bůh dovolil člověku, aby si vybral – zda žít v poslušnosti k Němu nebo žít v odporu proti Jeho spravedlivé vládě. Bůh nebyl žádný drsný vládce. Dal pouze jedno jednoduché pravidlo…

Our loving God created a perfect paradise for mankind!

Dokonalost - “Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré” (Genesis 1,31).

Žádné utrpení, smrt nebo útisk - pouze svobodný a skvělý život.

Protože Bůh všechno stvořil, tak je také všeho pánem.


PokračováníPřeložil: Jiří Žalud