Parched Earth. Illustration copyrighted.
Do you know…
  • Proč Bůh nechává, aby nevinní lidé trpěli? Odpověď (v angličtině)

  • Jaká je příčina utrpení? Cožpak to nedokazuje, že není žádný Bůh a že jsme tu jen my sami? Odpověď (v angličtině)

  • Jsi TY SÁM “dostatečně” dobrý, abys mohl přijít do nebe? Odpověď (v angličtině)

Viz tuto stránku v: Angličtina
Man chose to rebel against God.

Jeho volba skončila pádem (prvním hříchem)
Jednoduše řečeno, hřích je neposlušnost Bohu. On je Stvořitel a proto jej máme poslouchat. Dokonce něco důležitějšího – Bůh je “standardem” toho, co je správné. Hřích zapřičiňuje duchovní oddělení od Boha a fyzickou smrt. Oddělení se muselo objevit, protože Bůh je dokonalý a čistý. Jeho čistota nemůže současně přebývat s hříšností a Jeho spravedlnost nemůže nechat nikoho odejít nepotrestaného.

Následkem hříchu byla také celá příroda prokleta a začala umírat. Země se stala méně úrodnou a potrava byla čím dál vzácnější. Lidé museli začít tvrději pracovat, aby sklidili méně. Lidstvo také poznalo důsledek hříchu na mezilidských vztazích – krutost, vraždy, žádostivost a disharmonie v rodinách.

Lidé však pokračovali ve své hříšnosti a žili v odporu proti svému Bohu Stvořiteli. To také vysvětluje, proč je současný svět plný utrpení. Člověk musí vzít na sebe odpovědnost za zničení dokonalého Božího stvoření.

Díky své hříšnosti, člověk nemůže poznat a prožívat Boží lásku a přátelství, ač se snaží sebevíc dostat se k Bohu přes dobré skutky, náboženské obřady nebo filozofováním. “Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy” (Římanům 3,23).

Pokračování

Přeložil: Jiří Žalud