Banana Trees. Illustration copyrighted.

Gud tillod mennesket at vælge mellem at leve i lydighed overfor Ham eller at leve i oprør imod Hans retmæssige autoritet. Gud var ikke en barsk hersker, Han gav faktisk kun én simpel regel…

Se denne side på: Engelsk (english)

Vores kærlige Gud skabte et perfekt paradis for menneskeheden!

(Gud er skaberen)

Perfektion - "Derpå så Gud alt hvad han havde frembragt, og se, det var virkelig godt. (1 Mosebog 1:31).

Ingen lidelse, død eller undertrykkelse - men frihed til at leve et vidunderligt liv.

I og med at Gud skabte alt, er Han herren over alt.