Banana Trees. Illustration copyrighted.


    Gud tillod mennesket at vælge mellem at leve i lydighed overfor Ham eller at leve i oprør imod Hans retmæssige autoritet. Gud var ikke en barsk hersker, Han gav faktisk kun én simpel regel…

Vores kærlige Gud skabte et perfekt paradis for menneskeheden!

(Gud er skaberen)

Perfektion - "Derpå så Gud alt hvad han havde frembragt, og se, det var virkelig godt. (1 Mosebog 1:31).

Ingen lidelse, død eller undertrykkelse - men frihed til at leve et vidunderligt liv.

I og med at Gud skabte alt, er Han herren over alt.


(Næste)