Sunset. Illustration copyrighted.
På grund af Guds kærlighed til sit skaberværk, døde Jesus for vores synder.

(Gud er genløseren)

  Jesus kom for at forklare os sandheden om Gud og for at betale prisen for menneskets ulydighed.

  • (Johannes, 1:18) "Ingen har nogen siden set Gud; det er den eneste fødte gud (Jesus), som ligger op med Faderens bryst, der har forklaret Han for os."

  • (2 Korinther 5:21) "Den som ikke kendte synd, har Han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed ved hjælp af ham" Med andre ord, Jesus døde for vores synder, så vi kunne undgå den påkrævede straf - evig død.

  About Jesus Christ
  About Jesus Christ
  Jesus døde for vores synder, og har sejret over døden.
  (1 Korinther 15:22) "For ligesom alle dør i Adam, således vil alle også blive gjort levende i Messias (Jesus)" og senere, (vers 54-57) " Døden er opslugt for evigt, Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? Dødens brod er synden, og syndes kraft er loven. Men tak til Gud, for han giver os sejren gennem vor Herre Jesus Kristus"

  Do you know…Hvorfor insisterer kristne på, at man skal tro på Jesus for at blive reddet? in English…
  Jesus Kristus er den eneste som kan få vores synder tilgivet og give os et fællesskab med Gud der resulterer i evigt liv.
  "Men Gud anbefaler sin egen kærlighed til os derved at Kristus døde for os mens vi endnu var syndere" (Romerne 5:8) Jesus sagde:" Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden gennem mig" (Johannes 14:6)

(Næste)