Banana Trees. Illustration copyrighted.

God veroorlooft de mens om te kiezen om te leven in gehoorzaamheid aan Hem of een opstandig leven te leiden tegen Zijn oprechte heerschappij.

God is geen harde meester. Hij gaf slechts een eenvoudige regel…

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english)

Onze God die ons lief heeft schiep een volmaakt paradijs voor de mens!

(God is de Schepper)

Volmaakt - “God zag alles dat Hij gemaakt had,en het was erg goed” (Genesis 1:31)

Geen lijden,dood of verdrukking alleen vrijheid voor een prachtig leven.

Daar God alles schiep, is Hij Meester over alles.