Parched Earth. Illustration copyrighted.

Do you know…
» Waarom laat God toe dat onschuldige men lijden? Antwoord

» Am I good enough to go to heaven? in English


De mens koos opstandigheid.

Omdat de mens leven wilde volgens wat hij dacht dat goed was, koos de mens om ongehoorzaam te zijn aan God.

Op de keus van de mens volgde het verval (zonde). Hij is de Schepper en aan Hem is gehoorzaamheid verschuldigd. Nog belangrijker, God zelf is de maatstaf van wat goed is. Zonde veroorzaakt geestelijke scheiding van God en lichamelijke dood. De scheiding ontstond omdat God volmaakt en rein is. Zijn reinheid kan niet samen gaan met zonde Zijn gerechtigheid kan het niet ongestraft laten.

Als gevolg van de zonde was de wereld van de natuur ook vervloekt en begon af te takelen (sterven). De grond werd minder vruchtbaar en voedsel werd schaars. De mens moest harder werken en oogstte veel minder. De mens ging ook beseffen wat de uitwerking van de zonde was op de menselijke relaties, het leidt tot wreedheid, moord, begeerte en onenigheid in het gezin.

De mens gaat door met zondigen, en leeft in opstand tegen God, deSchepper. Daarom is de wereld vandaag aan de dag gevuld met leed. De mens moet de schuld en verantwoording op zich nemen voor de vernietiging van God's volmaakte schepping.

Door onze zondigheid kan de mens God's liefde en gemeenschap niet ervaren,, het geeft niet hoe hard men probeert God op eigen kracht te bereiken door goede daden,godsdienstige rituelen of filosofische ideen. "Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods." (Rom.3:23)


(Volgende Pagina)