Rushing River. Illustration copyrighted.
Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english)

Ook uw zonden kunnen vergeven worden en wij kunnen een heerlijke relatie hebben met God, onze Schepper en Jezus, onze Heiland.

Geloof in hem en ontvangt de vergeving die Hij aanbiedt.

“Aan allen die Hem aannamen heeft Hij macht gegeven kinderen van god te worden, degenen die in Zijn naam geloven.” (Joh.1:12)

Vertrouw op God en een eeuwig leven in de hemel

“Want zo heeft God de wereld lief gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat,maar eeuwig leven zal hebben.” (Joh.3:16)

Vertrouw op God voor voldoening in je leven.

“Ik ben gekomen dat zij het leven hebben en overvloed hebben.” (Joh.10:10b).