Cemetery. Illustration copyrighted.
Dit is de belangrijkste beslissing van je leven.

  Stel het niet uit tot een andere keer.Aanvaard vandaag het eeuwige leven van God!

  Do you know…
  Wat God van mij verwacht
   De bijbel zegt: "Het is voorbestemd dat de mens eenmaal sterft en dan het oordeel" (Hebr.9:27) Op een goeie dag staat elk van ons van aangezicht tot aangezicht tegenover de God van de schepping. Wat er gebeurt bij dat oordeel hangt af van de beslissing die je nu neemt.

  (Een voorbeeld van een gebed als je Christus' aanbod voor vergeving wil aannemen):

   "God ik weet dat u goed en liefdevol bent. U heeft deze wereld volmaakt geschapen. Door de zonde is het bedorven en het wacht op vernieuwing. Ik weet dat ik een zondaar ben. Dank U dat U in mijn plaats bent gestorven en mijn zonden vergeven heeft. Dank U dat u mij een nieuw leven geeft, zowel hier als in de hemel. Help mij alstublieft standvastig voor U te zijn en een waardig leven voor U te leiden. In Jezus' naam. Amen."
   (See another example, in English)


(Volgende Pagina)