Copyrighted.

De Koe

Koeien werden gebruikt om te offeren (slachtofferen) aan God in Oudtestamentische tijden. Een slachtoffer brengen betekende in die dagen dat de persoon een geschenk aan God gaf, net zoals we vandaag de dag geld geven in het offerzakje van de kerk (Numeri 18:17).

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.