“Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.” Lucas 2:15-16

De herders komen de Redder bezoeken, Christus de Heer.

“‘Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.” 
   —Lucas 2:15-16

Kid Explorers Coloring Pages, KidExplorers.com • Copyright Films for Christ
PO Box 577, Frankfort KY 40602, USA.