The serpent (Satan) tempted Eve to eat from the forbidden tree. Eve convinced Adam to eat the fruit. Both Adam and Eve were disobedient and ignored the warning of God.

De slang (Satan) verleidde Eva om van de verboden boom te eten. Eva haalde Adam over om ook van de vrucht te eten. Zowel Adam als Eva waren ongehoorzaam en ze sloegen de waarschuwing van God in de wind.

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.