Later, another man showed that he would obey God. Abraham trusted God enough that he would even sacrifice his own son, Isaac. God provided a ram as a substitute sacrifice. This was a picture of the substitute who would be sacrificed for our sins 2,000 years later.

Later heeft nog iemand anders laten zien, dat hij God wel wilde gehoorzamen. Abraham vertrouwde God genoeg dat hij zelfs zijn eigen zoon wilde offeren, Isaak. God voorzag in een ram als een vervangend offer. Dit was een schaduwbeeld van wat Jezus voor ons zou doen 2000 jaar later. Hij werd geofferd voor onze zonden.

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.