God talked to Moses from within a burning bush. God promised that He would deliver Israel from Egypt, just as He had promised. God was faithful and rescued the nation of Israel from the Pharaoh.

God sprak tegen Mozes vanuit een brandende braamstruik. God beloofde dat hij Isral ging bevrijden uit Egypte, precies zoals hij had beloofd. God was getrouw en redde het volk Isral uit de macht van de Farao.

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.