Shadrach, Meshach and Abednego obeyed God's commandments and would not worship another god. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, didn't like their committment to God and ordered that they be thrown into a furnace filled with fire.

Sadrach, Mesach and Abednego gehoorzaamden Gods geboden. Ze wilden geen andere god aanbidden. Nebukadressar, de koning van Babylon, was daar niet echt blij mee en hij beval, dat ze moesten worden geworpen in de brandende oven.

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.