God was with Shadrach, Meshach and Abednego in the furnace of fire. When Nebuchadnezzar saw that they were not hurt by the fire, and that there were now 4 people in the furnace, he called for them to come out. God had perfectly protected them.

God was met Sadrach, Mesach and Abednego in de brandende oven. Toen Nebukadressar zag dat ze geen letsel opliepen in de oven en dat er vier mensen in de oven waren, inplaats van drie, riep hij hen om er uit te komen. God had hen perfect beschermd.

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.