Daniel also refused to worship other gods. One time he was arrested for praying and was thrown into a den of hungry lions. God protected Daniel and he was not hurt by the lions.

Daniel weigerde ook om andere goden te aanbidden. Op een keer werd hij gearresteerd omdat hij had gebeden, terwijl dat verboden was. Hij werd in een leeuwenkuil gegooid. God beschermde Danil en hij werd niet opgegeten door de hongerige leeuwen.

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.