When Thomas saw Jesus after the resurrection, he felt the nail wounds in Jesus' hands and feet. Thomas knelt before Jesus and proclaimed him to be his Lord and his God.

Toen Tomas Jezus na de opstanding weer zag, voelde hij met zijn vingers aan de littekens in Jezus' handen en voeten. Tomas knielde voor Jezus neer en beleed hem als zijn Heer en zijn God.

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.