Some day soon, Jesus will return to welcome us into His eternal kingdom. He will come to create a new heaven and a new earth. Each of us will have fellowship with Him. 'Amen. Come, Lord Jesus.'

Op een dag, misschien heel spoedig, komt Jezus terug om ons te brengen in zijn eeuwige koninkrijk. Hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. We zullen hem ontmoeten en bij hem zijn. Daarom zeggen we: "Kom spoedig, Heer Jezus,amen."

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.