Kid Explorers navigation bar
Story of the man who wanted to see God.
Click me!!

Mozes vertelt ons niet hoe God er van achteren uitzag. Maar we weten wel, dat er iets heel bijzonders gebeurde nadat hij God zag. Het gezicht van Mozes begon te glanzen en te stralen. Het was gewoon lichtgevend geworden.

Toen Mozes naar beneden kwam van de berg Sona en de mensen zagen dat de huid van zijn gezicht straalde met een bijzondere glans, waren ze bang om dichterbij te komen. Mozes moest ze overhalen om naderbij te komen om de boodschap van God te horen.

Toen Mozes klaar was met zijn toespraak, deed hij een doek voor zijn gezicht. Dan waren de mensen niet zo bang om bij hem in de buurt te komen. Maar iedere keer als God met hem ging spreken deed Mozes de doek weer van zijn gezicht. En als hij naar buiten kwam en de Isralieten vertelde wat God hen beval te doen, zagen ze weer, dat zijn gezicht straalde. Daarna deed hij de doek weer over zijn gezicht.

Click Here!</>

click for Kid Explorers
HOME