Parched Earth. Illustration copyrighted.
Do you know…

Miért engedi meg Isten, hogy ártatlan emberek szenvedjenek? Válasz

Elég jó vagyok ahhoz, hogy a mennyországba kerüljek? Válasz

Man chose to rebel against God.

Az ember választása a bûnbeesést eredményezte. A bûn - egyszerûen fogalmazva - Isten iránti engedetlenség. Õ a Teremtõ, akinek engedelmeskedni kell. És ami még fontosabb, hogy maga Isten az igazság mércéje. A bûn fizikai halált és Istentõl való lelki elszigetelõdést eredményez. Az elszigetelõdés azért következett be, mert Isten tökéletes és tiszta. Az Õ tisztasága nem tud együtt élni a bûnnel és igazságossága nem engedi meg Neki, hogy a bûnt büntetés nélkül hagyja.

A bûn miatt a természet is átkozott lett és pusztulni kezdett. A föld kevésbé termékeny, az élelem pedig ritka lett. Az embernek keményebben kell dolgoznia a sokkal kevesebb termésért. Az emberiség az emberi kapcsolatokban is megérezheti a bûn hatását, ami a kegyetlenséghez, gyilkosságokhoz és paráznasághoz vezet, valamint diszharmóniát okoz a családon belül.

Az ember továbbra is vétkezik, Isten, a Teremto elleni lázadásában. Ezért van ma tele a világ szenvedéssel. Az emberé a felelõsség azért, hogy elpusztítja Isten teremtésének tökéletességét.

Bûnössége miatt az ember nem tapasztalhatja meg, nem ismerheti meg Isten közelségét és szeretetét,, bármennyire is próbálja magától elérni Istent jótettek, vallásos szertartások, vagy filozófiák által. „Mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsõségének” (Róma 3,23).

To Next Page