Sunset. Illustration copyrighted. God is the Redeemer

Jézus eljött, hogy elmondja Istenrõl az igazságot és megfizesse az árat az ember lázadásáért.

  • János 1,18: „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van (Jézus Krisztus), az jelentette ki õt.”

  • A 2Korinthus 5,21 azt mondja: „Mert azt, aki nem ismert bûnt (Krisztust), bûnné tette értünk (Isten), hogy mi Isten igazsága legyünk õbenne.” Azaz Jézus a mi bûneink miatt halt meg, hogy nekünk ne kelljen megfizetni az igazságos ítélet által megkövetelt árat - az örök halált.

Jézus Krisztusról
Jézus Krisztusról

Jézus meghalt a bûneinkért és gyõzött a halál felett.
Az 1Korinthus 15,22 azt mondja: „Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.”, és ismét az 54-57 versekben: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bûn, a bûn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!”

Do you know… Ha egyszer minden vallás lényegében ugyanaz, miért ragaszkodnak a keresztények ahhoz, hogy a megmeneküléshez Krisztusban kell hinni?

Jézus Krisztus az egyetlen út, hogy bûneink megbocsátassanak, és olyan kapcsolatunk legyen Istennel, ami örök életet eredményez.

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bûnösök voltunk” (Róma 5,8). Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

To Next Page