Mit jelent a húsvét a mormonok számára?

Lásd ezt az oldalt: angol (English), spanyol

Egy volt mormon vezetõ válasza

Húsvéti Ünnepségek

Majdnem minden mormon templomban szoktak tartani ünnepségeket, felvonulásokat. Néhány templomban, mint például az Arizona állam beli Mesában, ahol én élek, minden évben megrendezik a színpompás „húsvéti” ünnepséget, annak ellenére, hogy a mormonok és a keresztények nézetei Jézus Krisztus halálával és feltámadásával kapcsolatban eltérõek. Régen az ünnepségeken a mormon egyház tanítása szerint idézték fel a húsvéti eseményeket. Mára azonban a keresztény felfogás vált uralkodóvá, mert a mormon vezetõk észrevették, hogy ünnepségeik felháborítják a keresztényeket. úgy tûnik, hogy az egész ünnepség igazi célja az, hogy odavonzza a nem mormonokat. Az „elõadás” alatt minden tele van mormon misszionáriusokkal. Ezt az alkalmat használják fel, hogy kitöltessenek egy lapot a látogatókkal, ami alapján késõbb majd otthonukban is meglátogatják õket. A kívülállók azonban szinte sohasem veszik észre, hogy valójában ez az ünnepség igazi célja.

Húsvét Vasárnapjának Megünneplése

A mormonok számára húsvét vasárnapja sem jelent túl sokat. Habár õk is tudnak errõl a vallási ünneprõl, egyet sem ismerek közülük, aki különösebben megünnepelné. Húsvét vasárnapján a legtöbb mormon vagy a Utah állam beli Salt Lake City-ben zajló éves mormon konferencia közvetítését nézi a TV-ben, vagy a konferenciát vitatja meg, vagy a konferenciára készül.

Krisztus Halála

A mormonok másképp képzelik el Jézust, mint ahogy a Biblia leírja õt. Szerintük, mikor Jézus a Gecsemáné kertbe ment, az eredendõ bûn eltörléséért ontotta vérét. A mormon egyház nem fogadja el, hogy Krisztus azért ontotta vérét a kereszten, hogy lemossa a bûneinket - a mostaniakat, a régieket és a jövõbenieket. A mormonok nem tudják megérteni, hogy az üres kereszt a keresztények számára a megváltásuk és Isten ígérete beteljesedésének szimbóluma.

A mormonok szerint az embernek meg kell dolgoznia azért, hogy bejusson a mennybe. Az Articles of Faith címû mûben James Talmadge mormon apostol azt állítja, hogy mivel a ”bûnök meghatározott tettek következményei, ezért úgy igazságos, hogy adott követelményeknek való megfeleléssel lehet õket jóvátenni - 'a (mormon) evangélium törvényeinek és parancsainak való engedelmességgel.'” [James Talmadge, Articles of Faith, 87. old.] ”Krisztus helyettes áldozata által csak akkor menekülhetünk meg, ha mi is megtesszük a saját részünket,” mondja Elder Boyd K. Packer, a mormon egyház egyik apostola. A „saját részünk” azt jelenti, hogy meg kell dolgoznunk a megmenekülésünkért. Ez ellentétben áll az újszövetség kegyelemrõl szóló tanításával (lásd Efézus 2,8-9; Róma 3,21-26; Róma 5; Titusz 3,5; Lukács 18,10-14; Róma 4,5; Galácia 3 és 5,4). A Biblia szerint az ember nem dolgozhat meg azért, hogy a mennybe jusson. Az üdvösség csak hittel nyerhetõ el - úgy, hogy Isten ajándékaként fogadjuk el azt és hiszünk abban, amit Krisztus ígért a földi életünk utáni eseményekre vonatkozóan. Jézus azt mondta: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sõt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe” (János 5,24).

A Biblia azt mondja…

Hiszen kegyelembõl van üdvösségetek a hit által, és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. —Efézus 2,8-9

A Feltámadás

A mormonok szerint Krisztus feltámadása a garancia arra, hogy õk és mindenki más is fel fog támadni. Azonban az, hogy hová jutnak haláluk után, attól függ, milyenek voltak a tetteik ebben az életben és hogy jó mormonok voltak-e.

Ha egy mormonnak feltesszük a kérdést: „Ha ebben a pillanatban meghalnál, hová jutnál?” akkor az õszinte mormon azt fogja válaszolni: „Hát, remélem, hogy elég sok jót tettem ahhoz, hogy bejussak a legfelsõ mennyei birodalomba.” A mormonok szerint létezik egy „paradicsom” vagy lelki világ, ahová az emberek haláluk után kerülnek. Ebben a világban valószínûleg lesznek mormon misszionáriusok, akik egy utolsó lehetõséget adnak az embereknek, hogy elfogadják vagy elutasítsák a mormon tanokat. Ha elfogadod, akkor egy helyettes ember révén bemerítenek itt a földön. Ezt a halottakért való bemerítkezésnek hívják. Azok, akik elfogadták a mormon egyház tanítását, a három mennyei birodalom egyikébe kerülnek, a földi tetteiktõl függõen.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Jim Robertson, Concerned Christians. Szerkesztette: Paul S. Taylor, Christian Answers.

Szerzõi jog © 1998, Minden jog fenntartva—kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page