Vajon a szórakoztatóipar van hatással a társadalomra, vagy fordítva?

Lásd ezt az oldalt: angol (English)

A társadalom erkölcsi értékei folyamatosan rombolódnak. Milliók szerint ez mind a média hibája. De valóban így van?

Az utóbbi évtizedekben heves vita folyt errõl a kérdésrõl, és még ma is sokan állnak az egyik vagy másik oldalra. Vajon Hollywood egyszerûen filmre viszi a társadalmi megfigyeléseket, vagy a média lassan megváltoztatja a társadalmat?

Egy átlagos amerikai család naponta 6 órát tölt TV, video vagy mozifilm nézéssel. Dick Rolfe - aki mozi és TV szakértõ, valamint a családi értékeknek megfelelõ filmeket kiválogató Dove Foundation vezetõje - megjegyzi: „…ha ennyi ideig nézünk valamit, az megváltoztatja a világnézetünket és a példaképeinket. Azt hiszem ezért romboló néhány film és TV mûsor. … (a nézõk) hamis benyomást, torzított képet kapnak a valódi életrõl.

Dr. Ted Baehr, a keresztény „Movie Guide” (Mozikalauz) munkatársa szerint: „Mindez nagyon is oka annak, hogy a társadalom romlott, erkölcsi értékei pedig ziláltak.”

…a társadalom tükrözi a filmek és a TV mûsorok értékrendjét…

Rolfe szerint a mozifilmek ártalmatlansága melletti érvek hamisnak bizonyulnak annak a 6000 független felmérésnek fényében, amik pont ennek az ellenkezõjét igazolják. Nemrég a Media Scope több éves felmérést végzett a kábeltelevíziók támogatásával. összefoglalva, a tanulmány - a saját független eredményei és a meglévõ eredmények alapján - azt bizonyította, hogy a mûvészetek hatással vannak az életre, az élet követi a mûvészet példáját, a társadalom pedig tükrözi a filmek és a TV értékrendjét.

De vajon a média lezüllése a társadalom erkölcsi visszaesésének fõ oka? Vagy van még néhány figyelmen kívül hagyott tényezõ?

…Megnézve más országokat, túl egyszerû lenne kizárólag a filmeket és a TV-t hibáztatni ezekért a problémákért…

Dr. Michael Suman a The Center for Communications Policy koordinátora a Los Angeles-i University of California-n három éves kutatást folytat a televízióban látható erõszak hatásairól. Dr. Suman Japánban és más ázsiai országoban is élt és tanult. A következõkben kifejti álláspontját a média hatásairól:

„Soha nem mondanám, hogy a tömegkommunikációnak nincs jelentõs hatása és befolyása az emberekre. Igenis van. De mindemellett nagyon leegyszerûsítenénk a dolgot, ha mindenért csak a TV-t okolnánk. Ha megnézünk távoli országokat, mint pl. Japán, láthatjuk, mennyire igaz mindez.”

„A Japán média erõszakosabb, mint az amerikai. De nézzük meg pl. a családok felépítését. Amerikában a gyermekek 30%-a házasságon kívül születik. A amerikai feketék között ez a szám 70% is lehet. Ugyanez Japánban 1%. Ezzel összefügg a leányanyák száma. Amerikában 16-szor annyi a leányanya, mint Japánban. A Japán társadalomban pedig sokkal kisebb az erõszakos bûncselekmények száma, mint Amerikában. Amerikában 10-20-szor nagyobb a gyilkosságok és erõszakos nemi közösülések száma. Ha figyelembe vesszük a többi országot, látjuk, hogy nem okolhatjuk mindezért kizárólag a TV-t és a filmeket.”

A sértetlen családok és az erõs értékrend fontossága

Vajon miért tudja Japán ennyire sikeresen megzabolázni a médiát, hogy ne befolyásolja a befolyásolható nézõket? Dr. Suman szerint ez azért van, mert Japánban a család nagyon fontos dolog. A kormány felismerte, hogy a sértetlen családok fenntartása lényeges. Az egységes családokat támogatják a kormányrendeletek, az adótörvények és az iskolai illetve egyetemi felvételi szabályok. A házasságon kívül született gyerekeknek nagyon nehéz helyzetük van Japánban. Az iskolák hátrányosan megkülönböztetik a törvénytelen gyerekeket és megtagadják a felvételt. Japánban a családok egységesek, s ez fontos szerepet játszik abban, hogy miért ilyen alacsony az erõszakos bûncselekmények száma Japánban.

Hogy miért van kevésbé kitéve az érintetlen család a médiában lévõ erõszaknak? Több tényezõ is közrejátszik, de talán a legidevágóbb a szülõk befolyása a gyerekek életére.

Dr. Debra Kowalski, gyermekpszichológus hangsúlyozza:

„Ha a gyermekünk néz valamit a TV-ben, mi pedig látjuk, hogy valami helytelen dolog következik, és beleavatkozunk és kikapcsoljuk, akkor ezzel egy nagyon fontos dolgot tanítottunk neki: azt, hogy az a bizonyos dolog nem való neki. Ha egy szülõ elmegy gyermekével a moziba és valami helytelen dolog látható a képernyõn és azt mondja: „Ez nem neked való. Menjünk ki!” és kiviszi a gyermeket, az mély hatással lesz a gyerekre.”

Nagyon fontos a gyermekek életében a jó értékrend, amit következetesen alkalmazni kell - nem csak a gyerekekre, hanem a felnõttekre is.

Ted Baehr, médiafigyelõ megerõsíti a média helyes használatának szükségességét:

„A média helyes használatára való tanításban a legfontosabb lépés, hogy megértessük gyermekeinkkel az értékrendünket. így érhetjük el, hogy a gyermekeink a mi oldalunkon álljanak a média elleni harcban. Segítsünk nekik megérteni a különbséget a jó és rossz között és hogy mi a Biblia illetve a mi véleményünk a jóról és a rosszról. Mondjuk el, szerintünk mi teszi az embert értékessé, alázatossá, kedvessé, szeretõvé és nagylelkûvé. Ha azt akarjuk, hogy tartsák magukat valamihez az életben, akkor meg kell azt tanítanunk nekik. Egy valós világban élünk, amit egy valós Isten teremtett. Ezek nagyon fontos dolgok. A következõ lépés, hogy megértessük velük a TV-t, amit néznek, a helyes kérdések feltétele: „Nos, ki itt a hõs? Ki a negatív szereplõ? Mi a mûsor világnézete?”

Dr. Kowalski szerint a társadalom egyszerûen nem beszél lelki értékekrõl, de ezen változtatni kell. Végül is mi a legfontosabb dolog, amivel foglalkoznunk kell? A lelki értékek.

A TV készülék nem fogja megszüntetni az élet erkölcsi problémáit. Mindenkinek szüksége van egy helyes értékrendre, hogy az alapján viszonyulhasson a médiához és az élet egyéb dolgaihoz. és ezért fel kell ismernünk, hogy nem a személyes vágyaink határozzák meg, mi a jó és mi a rossz.

Ma sokaknak azt tanítják, hogy nincsenek örök érvényû erkölcsi szabályok. Egyértelmû, hogy Isten ezzel nem ért egyet. Az igaz életre hív el minket és arra, hogy mindenben vigyázzunk a családunkra, még a TV nézésben is. Igenis vannak örök érvényû értékek, amiket a Biblia ír le. Pollster és George Gallup Jr. sok évi tanulás alapján szilárdan hiszik, hogy a keresztényeknek „meg kell felelniük Krisztus elvárásainak… Vannak abszolútumok, ez nem kérdéses.”

„Szabadságunk és értékrendünk Istentõl származnak - mutat rá Ted Baehr. - Ezeket a Biblia világosan kifejti. Igazából minden törvényt eltörölhetnénk és kifüggeszthetnénk a tízparancsolatot, ami az erkölcsi irányelvek legvilágosabb gyûjteménye, amit az emberiség valaha is látott. Ez minden törvény alapja. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor akár minden évben átalakíthatjuk a törvényeket és az értékrendünket, amikor csak az emberek 51%-a valamirõl azt mondja, az többé nem rossz. Ez katasztrófához vezet, aminek következményei már láthatóak.”

Az 5Mózes 11,18-21 Isten azt parancsolta az Izraelieknek, hogy tanítsák meg gyermekeiknek, mi mindent tett Isten értük. „Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, kössétek jelül kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra, hogy hosszú ideig éljetek, és éljenek fiaitok is…”

Fordította: Molnár Csaba
Author: Adapted by Films for Christ

Szerzõi jog © Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

ChristianAnswers.Net/hungarian<

Go to index page