Green Forest. Illustration copyrighted.

Eger to le cêy Xua bayey, çi core dunyayekit dirust ekird?

  • yekêk ke mirov rêz le yektiregrin
  • yekêk pir le xoshewîstî û dadperwerî
  • yekêk pir le yebun û azadî

Her çend ser surhênere, xua em core dunyayey dirust kirdue.

(Hî tir)