Rushing River. Illustration copyrighted.

Tikėk Juo, priimk atleidimą, kurį Jis Tau siūlo. "Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais—tiems, kurie tiki Jo vardą" (Jono 1, 12).

Pasitikėk Dievu: danguje Jis turi Tau paruošęs amžinąjį gyvenimą,, "Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą" (Jono 3, 16).

Tavo nuodėmės gali būti atleistos, ir Tu gali užmegzti nuostabų bendravimą su Dievu, Kūrėju ir Atpirkėju!

Pasitikėk Dievu ir dėl dabartinio savo gyvenimo.
"Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą,—kad apsčiai jo turėtų" (Jono 10, 10).

Next Page