Cemetery. Illustration copyrighted.

Tai pats svarbiausias sprendimas Tavo gyvenime.

Neatidėliok visko vėlesniam laikui. Priimk Dievo teikimą gyvenimo dovaną šiandien!

Do you know…

Ko Dievas iš man ęs tikisi?

Biblija sako: "Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to—teismas" (Žydams 9, 27). Ateis diena, kai kiekvienam iš mūsų teks stoti akis į akį su visos kūrinijos Dievu. Kas vyks teismo dieną iš esmės priklauso nuo tų sprendimų, kuriuos Tu priimi tiesiog dabar.

(Maldos, kuria melsdamasis gali priimti Kristaus išgelbėjimo dovaną, pavyzdys):

"Dieve, žinau, kad Tu esi geras ir mylintis Dievas. Tu tobulai sukūrei šį nuostabų pasaulį. Dėl nuodėmės jame įsigalėjo sugedimas, todėl pasaulis laukia Tavo atnaujinimo. Žinau, kad esu nusidėjėlis. Dėkoju Tau už tai, kad mirei mano vietoje ir kad atleidai man visas mano nuodėmes. Dėkoju, kad suteiki man naują gyvenimą čia žemėje ir danguje. Prašau Tavęs, padėk man išlikti atsidavusiu Tau ir gyventi tokį gyvenimą, kuris patinka Tau. Jėzaus vardu, Amen."

(žr. kitokį maldos pavyzdį)

Next Page