Grønt representerer vekst.

Når vi overgir oss til Ham, vokser vi som kristne. Akkurat som grønne planter og trær vokser og gir frukt, så vokser vi i våre liv som kristne og gir frukt som kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, godhet, trofasthet vennlighet og selvkontroll.