Gull representerer et spesielt løfte.

Når vi gør gjennom livet, har vi et dyrebart løfte om at det er “godt som gull”. Gud har lovet at som Hans barn vil vi leveevig sammen med Ham i Hans vidunderlige hjem som kalles himmelen, hvor gatene er brolagte med gull.