See this page in: Portuguese, Spanish
Cemetery. Illustration copyrighted. The most important decision of your life.

Neodkladaj to na inokedy. Prijmi Boží dar života dnes!

Do you know…
Čo Boh odo mňa očakáva?

Biblia hovorí: „Ako je uložené ľuďom raz zomrieť a potom súd.“ (Židom 9:27) Jedného dňa sa bude musieť každý z nás postaviť tvárou v tvár Bohu Stvoriteľovi. Čo sa bude diať na tomto súde záleží na rozhodnutiach, ktoré práve teraz robíš.

(Príklad modlitby prijatia Kristovho daru spasenia):

„Bože, viem, že si dobrý a milujúci. Stvoril si tento krásny dokonalý svet. Ale kvôli hriechu bol porušený a očakáva na Tvoje obnovenie. Viem, že som hriešnik. Ďakujem ti, že si zomrel namiesto mňa a že si mi odpustil hriechy. Ďakujem, že mi dávaš nový život, na zemi aj v nebi. Prosím, pomôž mi, aby som bol oddaný Tebe a aby som žil podľa Tvojej vôle. V mene Ježiša Krista, amen.“

(pozri ďalší príklad modlitby)


Preložil: Miroslava Kastlová

To Next Page