Grönt representerar växt.

När vi ger oss själva till Honom, växer vi som kristna. Precis som en växt elller ett träd växer och bär frukt, så växer vi i vårt kristna liv och bär frukt som kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.