What’s NEW at ChristianAnswers.Net?

Vad hände med hästen?

See this page in: English Answer

linered bilder

En grupp ungdomar i min kyrka ställde nyligen en fråga till mig som berörde utvecklingsläran och Bibeln:

“Hur kan Bibeln vara sann om livet har utvecklats under miljontals år? Utvecklingsläran är riktig. Se bara vad som hände med hästen.”

“Vad hände med hästen?” frågade jag.

"Jo, över en period på cirka 60 miljoner år växte den från att ha varit en liten rävliknande varelse 61 centimeter hög till vår moderna häst som kan bli över 2 meter hög. Och den förlorade alla sina tår också."

"Jaså?" svarade jag. "Det är verkligen en anmärkningsvärd förändring. Kan ni visa mig er bok i ämnet?"

När jag slutligen fick tag i boken, så sa den så här:

Hästen har inte alltid sett ut som den ser ut idag. Diagrammen nedan visar hur hästen förändrats. Det tog ungefär 60 miljoner år för hästen att utvecklas. Här kommer en överraskning. Den tidigaste hästen var bara cirka 61 centimeter hög.

På sidans botten fanns en fascinerade logisk slutledning:

En tiger äter bara kött. En tigers tänder är i stort vassa. Den tidigaste hästen hade vassa tänder. Vad säger det om vad den åt?

Min unge vän hade fyllt i svaret:

"Kött. Den var ett rovdjur."

Jag var förbluffad. Om Melbourne Cup hade hållits för 60 miljoner år sedan hade det troligen varit en hundkapplöpning och hållits i Wentworth Park! Kunde det verkligen vara sant? Jag beslöt mig för att gå till botten med det hela med tanke på min unge vän, så jag begav mig till biblioteket. Det här är vad jag hittade efter att ha forskat runt i bokhyllorna.

  1. 1841, hittades den första så kallade “häst” fossilen alldeles utanför London. Vetenskapsmannen som hittade den, Richard Owen, grävde uppp en komplett skalle som såg ut som ett rävhuvud med flera tänder liknande de som hovdjur har. Han kallade den för  Hyracotherium. Han såg inget samband mellan den och den moderna hästen.

  2. 1874 försökte en annan vetenskapsman, Kovalevsky, hitta en länk mellan det lilla rävliknande djuret, som han trodde var 70 miljoner år, och den moderna hästen.

  3. 1879 samarbetade O. C. Marsh, en amerikansk fossilexpert och Thomas Huxley, en berömd evolutionist i framställandet av material för ett offentligt föredrag som Huxley hade i New York. Marsh producerade ett schematiskt diagram som försökte att visa den så kallade utvecklingen av fram- och bakfötterna, benen och tänderna i de olika stegen av hästens utveckling. Han publicerade utvecklingsdiagrammet i American Journal of Science år 1879, och det blev omnämnt i många andra publikationer och textböcker. Diagrammet har inte förändrats. Det visar en vacker gradvis utveckling i “utvecklingen” av hästen, helt obruten av några plötsliga förändringar. Det är det som vi ser i skolornas undervisningslitteratur.

Frågan är: "Är schemat som Huxley och Marsh föreslår sant?

Det enkla svaret är “Nej”. Även om det är ett smart arrangemang av fossilerna på grund av ett evolutionistiskt antagande, så backar till och med ledande evolutionister som George Gaylord Simpson från det. Han sade att det ledde fel.

Vad är det då som utgör svårigheter med hästen när det gäller utvecklingsteorin?

  1. Om det var sant, skulle vi förväntas att hitta de tidigaste hästfossilen i den lägsta nivåerna av fossilbärande berg. Men så är det inte. I själva verket har de antagna “tidigaste” hästarna hittats nära ytan. Ibland har de hittats i direkt anslutning till moderna hästfossiler. O. C. Marsh kommenterade levande flertåiga hästar och sa att det fanns fall i sydvästra USA där “både fram- och bakfötterna kunde ha två extra tår helt utvecklade, och alla med nästan likadan storlek, precis som den utdöda Protohippus.” I National Geographic (January 1981, sid. 74), finns det en bild av foten på den så-kallade tidiga hästen, Pliohippus, och ett av den moderna Equus som hade hittats i samma vulkaniska område i Nebraska. Författaren säger: “Flera dussin av olika hovdjur levde på de amerikanska slättområdena.” Gör inte det att man kan anta att det är två olika typer av hovdjur istället för en utvecklingsprocess av en sort?

  2. Det finns inte en enda plats på hela jorden där den evolutionära utvecklingen av hästen kan ses. Istället har de fossila fragmenten samlats från flera kontinenter med det evolutionära antagandet som grund, och använts för att stödja detta antagande. Det är ett cirkelresonemang och kvalificerar inte som objektiv vetenskaplig framställning.

  3. Teorin om hästens utveckling har många allvarliga genetiska problem som måste övervinnas. Hur förklarar vi variationerna av revben och ryggkotor inom den antagna evolutionära utvecklingskedjan? Som exempel kan nämnas att antalet revben hos mellanstadierna av hästens utveckling varierar mellan 15 och 19 för att slutligen stanna på 18. Ryggkotornas antal varierar från sex till åtta för att slutligen återvända till sex igen.

  4. Slutligen, när evolutionister antar att hästen växt progressivt i storlek under miljoner år, glömmer de att moderna hästar varierar enormt mycket i storlek. Den största hästen idag är Clydesdale; den minsta är Fallabella, som mäter 43 centimter i mankhöjd. Båda är medlemmar av samma art, och ingen av dem har utvecklats från den andra.

Two horses. Photo copyrighted. Mina undersökningar har gjort mig bekymrad. Varför fortsätter vetenskapliga textböcker att använda hästen som ett viktigt exempel på utvecklingsläran, när hela schemat kan demonstreras vara falskt? Varför fortsätter de att undervisa våra barn någonting som inte är vetenskapligt? Dr. Niles Eldredge, intendent vid American Museum of Natural History, har sagt:

“Jag medger att en massa sådant (påhittade historier) har hamnat i våra textböcker med anspelning på att de är sanna. Det mest berömda exemplet på det finns fortfarande en trappa ner (på American Museum of Natural History) - utställningen om hästens utveckling som gjordes för ungefär 50 år sedan. Det har presenterats som bokstavlig sanning i textbok efter textbok. Nu tycker jag att det är beklagansvärt…”

Jag håller med.


Serien av hästar används ofta som bevis på utvecklingsläran. Antalet tår på fötterna minskade eftersom hästen utvecklades, och storleken antogs bli större från en liten hundliknande varelse till de stora moderna hästarna. Ändå har man hittat tretåiga hästar tillsammans med entåiga hästar på ett sätt som visar att de levde under samma tid. Och det finns små Fallabella hästar som bara är 43 centimeter stora.

Referenser

  1. O. C. Marsh, "Recent Polydactyle Horses", American Journal of Science 43, 1892, pp. 339-354 - citerad i Creation Research Society Quarterly correspondence, Vol. 30, December 1993, p. 125.

  2. Niles Eldredge, citerad i: Luther D. Sunderland, Darwin's Enigma: Fossils and Other Problems, fourth edition (reviderad och utvidgad), Master Book Publishers, Santee (California),1988, p. 78.

Författare: Peter Hastie, Creation Magazine, Sep.-Nov. 1995, Vol. 17, No. 4, pp. 14-16.
Sammanställning av  Answers in Genesis

Copyright © 1996, Answers in Genesis, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Go to Answers in Genesis

ChristianAnswers.Net/swedish
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY