Vad är nytt på ChristianAnswers.Net?

Vad är det för speciellt med Bibeln?


See this page in: engelska (english), holländska

Bibeln

Mittpunkten i en människas liv…
eller något att förlöjliga och skämta om?

Vad är den? Varför är den viktig?

Bible

En professor som i 42 år har studerat österns böcker säger: "Lägg upp dem i en hög på den vänstra sidan av ditt skrivbord men lägg Bibeln på den högra—helt ensam—och med ett stort avstånd mellan dem. För det är en avgrund mellan Bibeln och de så kallade heliga böckerna från öst som skiljer dem åt, fullständigt, hopplöst och för evigt. En avgrund som inte kan överbryggas."

Bibeln är unik. Det är en samling om 66 böcker skrivna av fler än 40 författare med vitt skilda bakgrunder; fiskare, filosofer, bönder, kungar, studenter, poeter och statsmän. Alla tog dom del i skrivandet av dessa böcker. De skrev i fängelser, i slott och i vildmarken. De skriv i tider med fred och frid och de skrev under krig och i exil. Böckerna skrevs på tre kontinenter och på tre språk. De täcker många kontroversiella ämnen. De innehåller inspirerande poesi, detaljerad historia, biografier, brev och profetior.

Med så många skillnader skulle man förvänta sig en salig röra idéer och filosofier. Men så är inte fallet. I Bibeln råder ordning. Från början till slut finns ett genomgående tema: Gud som uppenbarar sig själv och sina försök att försona oss med honom.

Tänk dig 10 böcker som all handlar om samma kontroversiella ämne, med olika författare från olika tider, kulturer och språk. Tror du dessa böcker skulle ha samma budskap?

Gud har satt samman en sådan samling böcker. Han har gjort det så att vi kan lära känna honom.

Författare: Dawson McAllister från Dawson McAllister Live!

Copyright © Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved - förutom som det föreskrivs på “Usage and Copyright” sidan som ger ChristianAnswers.Net användare generösa rättigheter för att använda denna sida hemma, vid personligt vittnande, i kyrkan och skolan.

Dawson's bok, Please Don't Tell My Parents .

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net/swedish
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY