Var den fjärde dagen i skapelsen 24 timmar lång?

See this page in: English

1 Mosebok 1:14-19 "Gud sade: "På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden." Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna. …Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen."

Day 4: Sun, Moon, and Stars. Copyrighted.

Enligt 1 Mosebok gjordes solen, månen och stjärnorna på fjärde dagen i skapelseveckan. Det har förekommit många försök att tänja ut skapelsedagarna till oerhörda tidsperioder för att anpassa den Heliga Skrift till världslig vetenskap. Emellertid ligger problemet inte i Skriften, utan i våra försök att rationalisera och förstå skapelseveckan, något som är omöjligt med ändliga hjärnor! Det finns många detaljer i Guds skapelseplan som inte kan kompromissas med den nuvarande vetenskapliga opinionen. Några av de obesvarade frågorna är:

  1. Hur kunde växter existera på den tredje dagen, innan solen var där (1 Mosebok 1:11-13)?

  2. “Ljus” existerade före solen (1 Mosebok 1:3). Vilken ljuskälla använde Gud för att markera de tre första dagarna?

  3. Eftersom haven också bildades före solen (1 Mosebok 1:9-10), varför frös de inte snabbt? Varför föll inte "vattnet ovanför" ned som snö (1 Mosebok 1:7)?

  4. Rörde sig jorden från början i en rät linje, eller kretsade den runt den ännu inte skapade solens position?

Man skulle kunna fylla en hel bok med sådana frågor från 1 Mosebok 1-2. Alla svaren skulle vara spekulationer och troligen fel!

Skapelseveckan var övernaturlig och därför bortom vårt förstånd. Gud hade sina egna skäl till att skapa saker i den ordningen, och vi har ingen rätt att ifrågasätta eller ge förslag till förbättringar. Ja, jag tror att dagarna i skapelsen var bokstavliga 24-timmarsdygn. Forskare har visat att det är textens avsedda innebörd. Veckan med sju tjugofyratimmarsdygn tog sin början vid skapelsen. Gud kunde ha gjort allting på sex mikrosekunder, eller på sex triljoner år, men han valde bokstavliga dagar som ett generellt mönster för mänskligheten.

2 Mosebok 20:11 "Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag."

De bokstavliga skapelsedagarna visar även på Guds perfekta härlighet och visdom:

“Hör visheten ropar…
När han beredde himmelen, var jag närvarande…
då fostrades jag som ett barn hos honom,
då hade jag dag efter dag min lust och min lek
inför hans ansikte beständigt,”
Ordspråksboken 8:1, 27, 30

Översättare: Cecilie Purbe

Författare: Dr. Donald DeYoung, Ph.D.(~fil.dr. övers. anm.) (i Fysik) ett utdrag från Astronomy and the Bible, sid. 37-38, publicerad av Baker Book House Tillhandahållet av Films for Christ (använt med tillstånd)

Copyright © 1997, Films for Christ, All Rights Reserved - förutom som angivet på "Användning och Copyright" sidan som tillåter ChristianAnswers.Net användare att med källhänvisning använda den här sidan i sina hem, personliga vittnesbörd, kyrkor och skolor.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/swedish
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY